< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 maart 2016

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Voortgang overnachtingsplaatsen Merwedes

Vluchthaven Gorinchem

De afgelopen maanden is er veel gebeurd rondom de overnachtingsplaatsen in de Merwedes. Besloten is tot uitwerking van extra vier overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven van Gorinchem. De kennisgeving voor bijbehorende bestemmingsplanwijziging ligt nu bij de gemeente ter inzage. Met deze nieuwsbrief praten we u bij over alle ontwikkelingen en de manier waarop u hierover mee kunt denken.

Lees meer

Geslaagd ontwerpatelier geeft inzicht in belangen

Bart Bomas van BVR

Tijdens het ontwerpatelier op 19 januari is met de ambtelijke begeleidingsgroep en klankbordgroep nagedacht over de mogelijke inrichtingsvarianten van de Vluchthaven Gorinchem. Een interactieve en energieke bijeenkomst die veel inzicht gaf in de verschillende belangen. We kijken terug met Bart Bomas van BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, die als landschapsarchitect betrokken is bij het project.

Lees meer

In goede harmonie samen gebruik maken van de haven

Zeilertjes in de Vluchthaven

De Vluchthaven bij Gorinchem is al vele jaren de thuisbasis van Watersportvereniging de Merwede. In goede harmonie gebruiken zij de haven samen met de binnenvaartschippers. Veiligheid staat daarbij voorop. David Warnink, bestuurslid van de Watersportvereniging, vertelt over het belang van de haven voor de vereniging en de aandachtspunten die zij zien bij de uitbreiding van het aantal overnachtingsplaatsen.

Lees meer

Verdere uitwerking in nauw overleg met betrokkenen

Luchtfoto Vluchthaven Gorinchem

Komend jaar werken we aan het concretiseren van de plannen voor de vier overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven. Na elke uitwerkingsslag vindt overleg met de Klankbordgroep en Ambtelijke begeleidingsgroep plaats. Eind 2016 hopen we het voorontwerp bestemmingsplan en bijbehorende effectbeoordeling ter inzage te kunnen leggen, waarna een ieder door middel van inspraakreacties kan reageren.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat