< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 juli 2016

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Besluit over voorkeursvariant overnachtingsplaatsen Merwedes

Luchtfoto Vluchthaven Gorinchem

De invulling van de overnachtingsplaatsen langs de Merwedes wordt steeds concreter. Met deze nieuwsbrief brengen we u graag weer op de hoogte van de ontwikkelingen. Inmiddels is duidelijk hoe de 4 plaatsen in de Vluchthaven gerealiseerd kunnen worden. Uit 3 mogelijke varianten is een voorkeursvariant (VKV) gekozen. Op 11 juli heeft het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem hiermee ingestemd. De komende tijd wordt deze voorkeursvariant verder uitgewerkt.

Lees meer

Voorkeursvariant overnachtingsplaatsen Merwedes in detail

Schematische weergave van de voorkeursvariant

Na zorgvuldige afweging van onder andere omgevingseffecten, scheepvaartveiligheid en kosten is de voorkeursvariant duidelijk geworden. Dat is de variant waarin een kade langs de Krinkelwinkel wordt aangelegd. Deze inrichting bleek het meest flexibel in te delen en het best betaalbaar. Ook hoeft er geen stuk van de Krinkelwinkel te worden afgegraven, waardoor het steunpunt van de provincie én mogelijke archeologische waarden in de bodem behouden kunnen blijven.

Lees meer

Betrokkenheid Steunpunt Beheer en Onderhoud bij overnachtingsplaatsen Merwedes

Vluchthaven Gorinchem met rechts op de fot het steunpunt van de provincie Zuid-Holland

Een van de bij dit project betrokken partijen is de Provincie Zuid-Holland. Hun steunpunt voor beheer en onderhoud is gevestigd aan de Krinkelwinkel in de Vluchthaven te Gorinchem. De bijbehorende steiger met inspectievaartuig ligt midden in het plangebied en zal daarom verplaatst moeten worden. Rembrandt Redelijkheid, vaarwegbeheerder van de provincie voor onder andere het Merwedekanaal, geeft inzicht in hun belangen en betrokkenheid.

Lees meer

Binnenvaartschippers onderschrijven voorkeursvariant overnachtingsplaatsen Merwedes

Thon van Iperen

De aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers staat centraal in dit project. Thon van Iperen, vertegenwoordiger van de afdeling Hardinxveld Giessendam van Koninklijke BLN Schuttevaer in de klankbordgroep en gepensioneerd binnenvaartschipper, reflecteert op de voorkeursvariant. Voor hen was dit de beste variant. Zij zijn vooral blij met de kade in plaats van een afloopvoorziening, wat het dagelijks leven van de binnenvaartschipper een stuk eenvoudiger maakt.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat