< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 4, 24 september 2015

In december 2014 bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de planuitwerking overnachtingsplaatsen Merwedes. Rijkswaterstaat is in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu op zoek naar 10-12 nieuwe overnachtingsplaatsen nabij het splitsingspunt van de Merwedes. In deze nieuwsbrief kunt de ontwikkelingen in het project en het advies van de Minister over de vervolgaanpak lezen.

Terugblik

Rijkswaterstaat heeft bouwstenen ontwikkeld om nieuwe overnachtingsplaatsen te realiseren. Plaatsen kunnen worden ontwikkeld door het:

- anders benutten van ligplaatsen in de Beatrixhaven in Werkendam (1 plaats) en in de gemeentehaven Boven-Hardinxveld (circa 2 plaatsen);
- aanleggen van nieuwe plaatsen met minimale ruimtelijke inrichting in de Woelse Waard in Gorinchem (6 plaatsen);
- realiseren van extra ligplaatsen in Vluchthaven Gorinchem (4 plaatsen).

In de regio veroorzaakten deze bouwstenen onrust en weerstand. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode gebruikt voor het voeren van één op één gesprekken met onder meer bewoners van de Zwaanswal, Watersportvereniging De Merwede, Schuttevaer, de gemeenten Gorinchem, Werkendam en Hardinxveld-Giesendam. Op basis van deze gesprekken en in goed overleg met de gemeente Gorinchem heeft Rijkswaterstaat de minister geadviseerd over het vervolgproces.

Vier extra overnachtingsplaatsen in Vluchthaven Gorinchem

Op dit moment hoeven er geen overnachtingsplaatsen in de Woelse Waard te komen. Dit besluit ontziet de Woelse Waard en bevordert de verkeersveiligheid op de vaarweg. Het is tot stand gekomen na intensief overleg tussen de gemeente Gorinchem en Rijkswaterstaat en bekrachtigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu.


Besluit

Het voorstel van Rijkswaterstaat dat door de Minister is goedgekeurd omvat het volgende:
-
Geen extra overnachtingsplaatsen in de Woelse Waard voor tenminste de komende 10 jaar
-
Als de gemeenteraad instemt met 4 extra overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven
-
Voorlopig handhaven van een deel van de ankervakken in de Merwede

 

Voorwaarde die de minister stelt is dat er eind 2015 een getekende samenwerkingsovereenkomst ligt tussen de gemeente Gorinchem en Rijkswaterstaat voor het opstarten van een partiële bestemmingsplanwijziging voor Vluchthaven Gorinchem. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan heeft de minister zich uitgesproken voor de start van een zogenaamde waterwetprocedure voor realisatie van zes overnachtingsplaatsen met minimale inrichting in de Woelse Waard.

Volledige tekst van het gezamenlijk persbericht van Gorinchem en Rijkswaterstaat

Planning

Tot eind 2015 zal de nadruk liggen op het verkrijgen van een door zowel gemeente Gorinchem als Rijkswaterstaat ondertekende overeenkomst voor bestemmingsplanwijziging.


Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst zal een klankbordgroep worden opgericht. De klankbordgroep kan meedenken over de ontwikkeling van alternatieven voor de situering van de vier nieuwe overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven. Deze alternatieven worden in het vervolgtraject beoordeeld op onder meer natuur en geluid. De effecten worden verwoord in een milieu-effect rapport (MER).

Over het oprichten van de klankbordgroep en overige vervolgstappen wordt u spoedig geïnformeerd.

Lees meer over het project op de website

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

http://www.rijkswaterstaat.nl

U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn:
0800-8002

(ma t/m zo 06.00u-22.30u)