< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 juli 2017

Inhoudsopgave

Ontwerpbestemmingsplan haven van Gorinchem ter inzage

Afgelopen winter lagen het voorontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor realisatie van 4 overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven ter inzage. De binnengekomen reacties zijn verwerkt waardoor het nu mogelijk is om van 4 juli tot 15 augustus 2017 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. lees meer

Toetsadvies van de Commissie m.e.r. in planuitwerking overnachtingsplaatsen Merwedes

Gelijktijdig met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) is het MER ter advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) lees meer

Ligplaatsen provincie en politie, afloopvoorziening en ontsluitingsweg bij planuitwerking overnachtingsplaatsen Merwedes

Met de provincie Zuid-Holland en de nationale politie is overleg geweest over de locatie en vormgeving van de te verplaatsen ligplaatsen voor de dienstvaartuigen. Deze locatie wordt opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
Verder wordt er een ontwerp gemaakt van een andere onsluitingsweg en wordt de oostelijke afloopvoorziening nader uitgewerkt
lees meer

Vooruitblik naar de uitvoering planuitwerking overnachtingsplaatsen Merwedes

Nu de bestemmingsplanprocedure om de overnachtingsplaatsen in de vluchthaven mogelijk te maken loopt, is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. Sander de Borst is technisch manager in het realisatieteam van Rijkswaterstaat. Hij blikt vooruit op de uitvoering. lees meer

Baggerwerkzaamheden in de vluchthaven bij Gorinchem

De vluchthaven wordt door Rijkswaterstaat beheerd. Rijkswaterstaat is als beheerder verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de Vluchthaven voor de scheepvaart. Marianne Jongen is namens Rijkswaterstaat de omgevingsmanager voor het baggerproject. Marianne geeft een toelichting op het baggerproject. lees meer