< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 april 2016

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de locale beroepsschippers van Giesbeek.

 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onze plannen en het proces om te komen tot een nieuwe overnachtingshaven. 

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

UITNODIGING excursie overnachtingshaven IJzendoorn

Om betrokken organisaties en inwoners meer inzicht te geven in het gebruik van een overnachtingshaven, organiseert Rijkswaterstaat op vrijdag 22 april een excursie naar de bestaande overnachtingshaven IJzendoorn. De beheerder van die haven licht toe hoe schippers de haven gebruiken: wanneer komen de schepen binnen en wanneer verlaten zij de haven. Ook is er uitleg over hoe de ontsluiting en parkeergelegenheid is geregeld en de toegankelijkheid van de steigers. Lees meer >>

PRESENTATIE voorkeursplek overnachtingshaven

Rijkswaterstaat organiseert op vrijdag 22 april om 16.00 uur in het Hof van Giesbeek, Kerkstraat 55 een bijeenkomst waarin we de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe haven presenteren. Het onderzoek is gestart met drie varianten voor de plek van de nieuwe haven in de Valeplas. Op basis van de signalen en zienswijzen uit de omgeving en het onderzoek naar de milieueffecten, heeft Rijkswaterstaat de voorkeur voor één van de varianten. Deze variant gaan we verder uitwerken tot een concreter plan, dat begin 2017 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Die uitwerking doen wij ook in samenwerking met de betrokken partijen. Hoe onze voorkeur tot stand is gekomen, licht omgevingsmanager Joost de Jong graag aan u toe.

Antwoord op uw vragen

Wanneer u een zienswijze heeft ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau dan heeft u deze week de Nota van Antwoord thuis ontvangen. De Nota geeft antwoord op vragen en opmerkingen die in de zienswijzen zijn opgenomen. De Nota van Antwoord is opgesteld door Rijkswaterstaat en de Gemeente Zevenaar en kunt u hier ook online inzien.
 
Meest gestelde vragen en opmerkingen
Over het algemeen geven de insprekers aan het belang in te zien van extra ligplaatsen om de veiligheid op de rivieren te garanderen. In het bijzonder zien insprekers (voornamelijk de bewoners) het nut en de noodzaak in van een thuishaven voor de Giesbeekse schippers. Men vraagt zich af waarom de overnachtingshaven in de Valeplas wordt gesitueerd, waarom in deze omvang en waarom men niet voldoende op de hoogte was over de voorgenomen plannen. Deze zienswijzen hebben betrekking op de periode voorafgaand aan de planuitwerking, de verkenningsfase. Graag ziet men in het vervolgtraject een nadrukkelijkere rol voor de belanghebbenden.
Insprekers spreken hun zorgen uit, geven hun gewenste variant aan (Westlob of Zuidlob) en denken mee in de inpassing en optimalisatie van de ontwerpen. Hierbij wordt door verschillende insprekers hun zorg geuit met betrekking tot gevolgen voor de natuur, het recreatiegebied, de leefbaarheid (lucht, geluid, zicht) en de veiligheid van de recreatievaart in combinatie met de beroepsvaart.

Voortgang inloopspreekuren

Rijkswaterstaat organiseert maandelijks inloopspreekuren in het Kulturhus De Brede Blik. De eerstvolgende inloopspreekuren zijn op dinsdag 26 april en dinsdag 24 mei. U kunt van 15.30 tot 17.00 uur terecht met uw vragen over de overnachtingshaven. U vindt de laatste informatie ook op www.rws.nl/overnachtingshavengiesbeek.

Op de hoogte blijven?

Rijkswaterstaat geeft vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit over de Overnachtingshaven Giesbeek.
Kent u iemand uit uw omgeving die ook graag op de hoogte wil blijven van de plannen rondom de overnachtingshaven? Stuur deze mail dan svp door.
Aanmelden kan hier (zoek Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Overnachtingshaven Giesbeek en bevestig onderin uw e-mailadres).

U kunt uw vragen ook altijd stellen via de landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 tot 18.30 uur) of via overnachtingshavengiesbeek@rws.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de overnachtingshaven Giesbeek

Meer weten?

Bekijk dit project op de landelijke website van Rijkswaterstaat

Contactgegevens

Joost de Jong, omgevingsmanager, joost.de.jong10@rws.nl, (06) 53210209