< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 mei 2016

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek.

 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onze plannen en het proces om te komen tot een nieuwe overnachtingshaven. 

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

 

 

Excursie naar overnachtingshaven IJzendoorn

Hoe ziet een overnachtingshaven er uit? Hoe gebruiken de schippers de haven; hoe laat varen ze in en uit? En geeft dat geluidsoverlast? Voor betrokken partijen rondom de overnachtingshaven Giesbeek organiseerde Rijkswaterstaat op vrijdag 22 april een excursie naar de al bestaande overnachtingshaven in IJzendoorn. Ruim twintig belangstellenden gingen mee. Lees meer >>

Rijkswaterstaat presenteert westlob als voorkeursvariant

Rijkswaterstaat heeft gekozen om de westlob van de Valeplas verder uit te gaan werken tot een definitief ontwerp voor de haven. Dit voorstel maakte Rijkswaterstaat op vrijdag 22 april bekend in het Hof van Giesbeek. Ruim 60 belangstellenden kwamen naar deze bijeenkomst. Rijkswaterstaat presenteerde de belangrijkste argumenten om te komen tot deze voorkeursvariant. Lees hier meer over de keuze voor de westlob >>

Inwoners waren positief gestemd over het voorstel van Rijkswaterstaat. Projectleider Hans Stokkermans verklaarde waarom Rijkswaterstaat de beoogde zuidlob-locatie heeft veranderd in de westlob. Hij benadrukte dat Rijkswaterstaat er in voorgaande jaren niet goed in was geslaagd om de inwoners te bereiken en te betrekken bij het project. “Vanwege de weinige feedback die Rijkswaterstaat ontving op de plannen voor de zuidlob, gingen we er ten onrechte van uit dat er genoeg draagvlak was voor die plannen. Het afgelopen jaar is er een intensief participatietraject gestart en werd het steeds duidelijker dat er weinig draagvlak was voor een haven in de zuidlob. Er bestond een sterke voorkeur voor de westlob. Die voorkeur heeft Rijkswaterstaat meegenomen in het onderzoek en nu dus zelfs als voorkeurslocatie overgenomen.”

Waar bent u benieuwd naar?

Rijkswaterstaat bundelt regelmatig de meest gestelde vragen vanuit betrokken partijen. U kunt deze ook bekijken op onze site. Hieronder vindt u actuele vragen en antwoorden. Deze vragen werden aan Rijkswaterstaat gesteld op de presentatie van vrijdag 22 april in Hof van Giesbeek. Lees meer >>

Samen de overnachtingshaven verder ontwerpen

In een ontwerpatelier wil Rijkswaterstaat in de eerste helft van juni, samen met de gemeente, adviseurs en betrokken partijen, werken aan een definitief ontwerp voor de overnachtingshaven. Het ontwerp gaat uit van vier steigers met 23 ligplaatsen. Verder wordt in het ontwerpatelier onder meer besproken hoe de ontsluiting van het gebied en de parkeergelegenheid worden geregeld. In co-creatie brengen alle deelnemers aan het ontwerpatelier expertise, ervaring en ideeën in om te komen tot het beste ontwerp.
 
Rijkswaterstaat werkt het plan uit en legt het ter besluitvorming voor aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad van Zevenaar. Het ontwerp van de haven wordt opgenomen in het bestemmingsplan, het Milieueffectrapport en andere benodigde vergunningen. De eerste officiële besluitvorming hierover wordt naar verwachting begin 2017 ter inzage gelegd.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de overnachtingshaven Giesbeek

Meer weten?

Bekijk dit project op de landelijke website van Rijkswaterstaat

Contactgegevens

Joost de Jong, omgevingsmanager, joost.de.jong10@rws.nl, (06) 53210209