< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 juni 2016

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek.

 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onze plannen en het proces om te komen tot een nieuwe overnachtingshaven. 

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

 

Inhoudsopgave

Ontwerpatelier maakt ambities inwoners duidelijk

Op maandag 6 juni organiseerde advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat een ontwerpatelier in Giesbeek. Betrokken partijen en inwoners konden samen met landschapsarchitecten en ingenieurs meedenken over de landschappelijke inpassing van de overnachtingshaven. 
 

Gebiedskennis inwoners zeer waardevol

Van de deelnemers kwamen waardevolle ideeën die zeker een plek gaan krijgen in het ontwerp. Ook werd tijdens de eindpresentatie van de drie verschillende groepen eens te meer duidelijk dat er naast overeenkomsten ook nog essentiële verschillen zijn tussen de belangenpartijen. Het definitieve ontwerp zal nooit 100% naar ieders smaak zijn. Lees meer over het ontwerpatelier

Hoe nu verder…

Witteveen+Bos verwerkt alle opmerkingen, signalen en suggesties tot een verslag. Dit verslag dient samen met de wensen en eisen van andere partijen, zoals de Veiligheidsregio, als input voor de ontwerpers. Rijkswaterstaat presenteert in het najaar een uitgewerkte voorkeursvariant van de haven. Het ontwerp van de haven wordt opgenomen in het bestemmingsplan, het Milieueffectrapport en andere benodigde vergunningen. Begin 2017 start de ter inzagelegging. Hiertegen kan men zienswijzen indienen en medio 2017 kan beroep worden ingediend.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de overnachtingshaven Giesbeek

Meer weten?

Bekijk dit project op de landelijke website van Rijkswaterstaat

Contactgegevens

Joost de Jong, omgevingsmanager, joost.de.jong10@rws.nl, (06) 53210209