< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 mei 2016

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Deze haven omvat vier steigers met 23 ligplaatsen en moet een plek bieden voor de binnenvaart om uit te rusten, zodat de schippers veilig hun reis kunnen voortzetten. De verwachte ingebruikname is in 2020. 

UITNODIGING ontwerpatelier

Rijkswaterstaat nodigt u van harte uit op maandag 6 juni van 19.30 tot 21.30 uur voor een ontwerpatelier Overnachtingshaven Giesbeek. Samen met u willen we werken aan een definitief ontwerp voor de haven in de westlob. Het ontwerp gaat uit van vier steigers met 23 ligplaatsen. In het ontwerpatelier wordt onder meer besproken hoe de ontsluiting van het gebied en de parkeergelegenheid worden geregeld. In co-creatie brengen alle deelnemers aan het ontwerpatelier expertise, ervaring en ideeën in om te komen tot het beste ontwerp.

AANMELDEN ontwerpatelier

Hebt u interesse om mee te denken over de nieuwe overnachtingshaven? Meld u dan voor 29 mei aan voor het ontwerpatelier!

Datum: maandag 6 juni
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30
Locatie: Giesbeek, wordt nader bepaald


Aanmelden kan door een mail te sturen naar overnachtingshavengiesbeek@rws.nl. Vermeld in de mail svp uw naam, adres en telefoonnummer en de naam van de vereniging of belangenorganisatie, indien u namens een organisatie spreekt. In verband met het aantal deelnemers vragen we de organisaties om met maximaal 2 personen te komen. Indien het aantal deelnemers boven verwachting is (maximaal 50), zullen we keuzes moeten maken op basis van wie zich het eerst aanmeldt.  U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw deelname. 

VERVOLG ontwerpatelier

Rijkswaterstaat werkt het plan uit in opdracht van de minister van Infrastructuur & Milieu en legt het plan uiteindelijk ter besluitvorming voor aan de minister en de gemeenteraad van Zevenaar. Hierbij luisteren we naar de wensen van de omgevingspartijen en treden we ook in overleg met diverse belanghebbende partijen. De gemeente Zevenaar heeft een bijzondere rol omdat ze bevoegd gezag is voor het bestemmingsplan.
 
Planning
We stellen een ontwerp op voor een haven in de westlob van de Valeplas. De eerste resultaten daarvan verwachten we na de zomer gereed te hebben. Deze resultaten presenteren we aan de omgeving. Daarna werken we het ontwerp verder uit tot een definitief ontwerp. Het definitieve besluit voor de voorkeurslocatie en het ontwerp zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 gemaakt worden. 

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Dit bericht is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de totstandkoming van de overnachtingshaven in Giesbeek

Meer informatie?

U vindt meer informatie over dit project op onze website

Contactgegevens

Joost de Jong, omgevingsmanager