< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 december 2016

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over het project Overnachtingshaven Giesbeek. Rijkswaterstaat wil de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren. Een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek moet een plek bieden voor de binnenvaart om uit te rusten, zodat zij veilig hun reis kunnen voortzetten.

Kennismaken met omgevingsmanager Annelien

"Het jaar nadert zijn einde. Een periode van bezinning, een periode van reflectie, en periode van contact maken met onze medemensen, met elkaar. Graag wil ik dit moment benutten om me aan u voor te stellen. Mijn naam is Annelien Ter Meer, 7 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat en sinds begin november werkzaam op het u bekende project Overnachtingshaven Giesbeek. Met ingang van het nieuwe jaar 2017 neem ik de rol van Sophie Boland over als omgevingsmanager en word ik uw nieuwe aanspreekpunt. Ik verheug me erop de komende maanden veel nieuwe mensen te ontmoeten en kennis met u te maken. Schroom ook vooral niet om het contact met mij te zoeken. Ik sta u graag te woord bij vragen, of voor een goed gesprek."

Doorkijk naar 2017

Wat staat er te gebeuren in de komende maanden? We beginnen het nieuwe jaar met een voor Rijkswaterstaat intern toetsmoment. Dit is een soort tussentijdse kwaliteitscontrole van alle rapporten die nodig zijn om het project richting besluitvorming te krijgen. Voor het projectteam is deze toets een belangrijk moment, omdat hierbij alle ontwerpen, onderzoeken en plannen samenkomen en integraal worden getoetst. De concept vergunningaanvragen en het concept ontwerp-bestemmingsplan worden niet alleen intern bij Rijkswaterstaat getoetst, maar worden ook voorgelegd aan de betreffende bevoegde instanties voor een laatste controle.

Milieueffectrapport (MER)
Een belangrijk onderdeel van het dossier is het milieueffectrapport (MER), waarin de effecten van de voorkeursvariant worden beschreven. Na verwerking van alle bevindingen worden de vergunningaanvragen ingediend en start de formele procedure voor vaststelling van de ontwerpbesluiten en het ontwerp-bestemmingsplan. Zodra de ontwerpbesluiten klaar zijn worden deze gepubliceerd en start de inspraakprocedure. In deze periode start ook een afzonderlijke toets door de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage (commissie m.e.r.).
 
Stakeholders en informatieavond
Voorafgaand aan de start van de formele terinzagelegging zal Rijkswaterstaat de directe stakeholders in een stakeholderbijeenkomst bijpraten. Wanneer de ontwerpbesluiten zijn gepubliceerd, zal Rijkswaterstaat ook een algemene informatieavond organiseren. Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U wordt via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van deze bijeenkomsten.  

Inloopspreekuren beëindigd

Afgelopen jaar organiseerde Rijkswaterstaat inloopmiddagen in Kulturhus De Brede Blik. Deze inloopmiddagen hebben ons waardevolle signalen opgeleverd. Dank daarvoor. De inloopmiddagen zijn nu beëindigd. Mocht u aanvullende informatie willen of hebt u vragen, neem dan contact op met de omgevingsmanager


Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor inwoners en andere betrokkenen rondom de Valeplas.

Meer informatie?

Blijf ook op de hoogte van dit project via onze website.

Contactgegevens

Annelien Ter Meer, omgevingsmanager, mail