< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 oktober 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de N35 Zwolle - Wijthmen.
 
Zoals u kunt lezen, liggen we met onze werkzaamheden mooi op schema. Verder vindt u meer informatie over de omrijroute volgens het zogenaamde kettingkastprincipe. En natuurlijk bent u van harte uitgenodigd voor de infoavond op 30 oktober! 
 
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 

Werkzaamheden N35 mooi op schema

Rijkswaterstaat en Heijmans liggen goed op koers met de werkzaamheden aan de N35 Zwolle-Wijthmen. Een verder ingevulde planning op detailniveau voor 2018 is op dit moment in de maak. Naar verwachting wordt er in het tweede kwartaal van 2018 een concrete datum voor de openstelling van de vernieuwde weg bekendgemaakt.
Lees meer.

Tijdelijke omrijroute levert tijdwinst op

Komend najaar rijdt het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen vanuit de richting Zwolle alvast op een deel van de nieuwe weg via ‘het vrije veld’. Zo kan Heijmans aan de weg werken zonder weggebruikers te hinderen en is er dan al een betere verkeersdoorstroming.
Lees meer.

Uitnodiging informatieavond 30 oktober

Rijkswaterstaat en Heijmans Infra BV organiseren op 30 oktober 2017 een informatieavond over de N35 Zwolle-Wijthmen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We beginnen om 19.00 uur met een plenaire presentatie.
Lees meer.

Colofon

N35 Zwolle-Wijthmen

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de opwaardering van de N35 Zwolle - Wijthmen.  Wilt u iemand attenderen op deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze e-mail doorsturen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina. Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vragen?

Met algemene vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Vragen over de uitvoering kunt u stellen aan het team van aannemer Heijmans, Nipkowstraat 9, Zwolle (ma-vrij 07.00 - 17.00 uur) of telefonisch aan Jan Jelsma: 06-1370 3896.