< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

9 november 2016

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief over de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit project.
 
Vrijwel ongemerkt is de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden een nieuwe fase ingegaan: de planuitwerkingsfase. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een ingenieursbureau geselecteerd voor deze fase. Samen met dit bureau zorgen we ervoor dat direct betrokkenen blijven meedenken en meepraten over de nieuwe N35. Over dit alles - en meer! - kunt u hieronder verder lezen.
 
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat selecteert ingenieursbureau voor planuitwerkingsfase

Voor de buitenwereld is het de afgelopen maanden stil geweest rondom de opwaardering van de N35 Nijverdal – Wierden. Dit betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode namelijk gebruikt om een ingenieursbureau te selecteren voor de volgende fase van het project.
Lees meer

Plannen verder uitwerken samen met direct betrokkenen

Rijkswaterstaat vindt het heel belangrijk dat direct betrokkenen meedenken en meepraten over de nieuwe N35. Hier zijn we in de verkenningsfase mee begonnen en daar gaan we in de planuitwerkingsfase mee door. Het door ingenieursbureau Antea Group opgestelde participatieplan geeft hier handen en voeten aan.
Lees meer

Verplaatsing deel waterwingebied Wierden in voorbereiding

De provincie Overijssel werkt samen met de gemeente Wierden, het waterschap Vechtstromen en Vitens aan het verplaatsen van een deel van het waterwingebied bij Wierden naar een nieuwe locatie. Dat is nodig voor de verbreding en verlegging van de N35 tussen Nijverdal en Wierden.
Lees meer

Fietssnelweg F35 over deel bestaande N35

In de buurt van het nieuwe ecoduct op de grens van de gemeenten Hellendoorn en Wierden komt een fietstunnel. Die wordt straks gebruikt om de nieuwe fietssnelweg F35 te laten kruisen met de N35. Bijzonder is dat een deel van de F35 over de huidige N35 komt te liggen.
Lees meer

Planning N35 Nijverdal - Wierden

Wilt u weten wat de volgende mijlpalen zijn in het project N35 Nijverdal - Wierden? Bent u benieuwd wanneer het OTB/MER gereed is? Of wilt u weten wanneer we gaan beginnen met de aanleg van de nieuwe weg? Bekijk dan de planning.
Naar de planning

Colofon

N35 Nijverdal - Wierden

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden.
Wilt u iemand attenderen op deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze e-mail doorsturen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.