< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 december 2017

Vanaf 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ligt het OTB/MER voor de N35 Nijverdal - Wierden ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Benieuwd naar de details over de verbreding van de N35? Kom dan naar onze informatieavond op 13 december 2017 in Wierden. Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief.

OTB/MER N35 Nijverdal - Wierden ter inzage

Op 16 november heeft de minister van Infrastructuur en Waterschap het OTB/MER voor de verbreding van de N35 Nijverdal - Wierden ondertekend. Het OTB/MER (voluit: Ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport) en alle bijlagen liggen van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om formeel op de plannen te reageren. 
Lees meer

Uitnodiging inloopavond 13 december

Rijkswaterstaat organiseert een informatiebijeenkomst over het OTB/MER N35 Nijverdal - Wierden. Op woensdag 13 december 2017 bent u van harte welkom in Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28, 7642 CS Wierden. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. Tijdens de avond kunt u mondeling een zienswijze indienen.
Lees meer

Colofon

N35 Nijverdal - Wierden

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.