< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 februari 2017

Rijkswaterstaat organiseert op 7 maart 2017 een informatieavond over het wegontwerp van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Inhoudsopgave

Tijdens de avond informeren we u over de huidige stand van zaken van het project, in het bijzonder het elementair ontwerp van de weg. Dit is het basisontwerp, waarbij nog niet is gekeken naar de inpassing in de omgeving.
 
Waar en wanneer
Dinsdag 7 maart 2017, tussen 19.00 en 21.00 uur in Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28 in Wierden. Er is vrije inloop; tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u komen wanneer het u uitkomt.
 
Wat kunt u verwachten op de bijeenkomst?
We laten het wegontwerp zien. Dit bestaat uit onder meer uit de hoofdrijbaan, parallelwegen, kruisende verbindingen en aansluitingen met de lokale wegen.
 
Status van het ontwerp
Het wegontwerp is mede tot stand gekomen door inbreng van betrokken overheden, organisaties en direct omwonenden. Eind vorig jaar hebben diverse ontwerpsessies plaatsgevonden; de opbrengst uit die sessies is zo veel mogelijk in het ontwerp verwerkt.
 
In deze versie van het ontwerp zitten nog geen inpassingsmaatregelen zoals beplanting, sloten en geluidschermen. Die worden in de volgende fase uitgewerkt in het zogenoemde inpassend ontwerp.
 
Het wegontwerp vormt niet alleen de basis voor het inpassend ontwerp, maar ook voor de effectonderzoeken die in het kader van het ontwerptracébesluit/ milieueffectrapport (OTB/MER) moeten worden uitgevoerd. Wijzigingen in het wegontwerp zijn daarom in principe niet meer mogelijk.

Colofon

N35 Nijverdal-Wierden

Dit is een extra nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de N35 Nijverdal - Wierden.
Wilt u iemand attenderen op de nieuwsbrief? Dan kunt u deze e-mail doorsturen.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina. Via deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.