< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 oktober 2017

In deze nieuwsbrief leest u meer over de N35 Nijverdal - Wierden.

 

Het Ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport (OTB/MER) voor de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden ligt binnenkort ter inzage. Dan kunt u ook het inpassend ontwerp inzien. Ook in deze nieuwsbrief: het natuuronderzoek, de stand van zaken van de F35 en van de gedeeltelijke verplaatsing van het waterwingebied. 

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

OTB/MER N35 Nijverdal - Wierden eerder klaar

Het OTB/MER voor de verbreding van de N35 Nijverdal - Wierden is bijna klaar. De verwachting is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat nog dit jaar het OTB/MER ondertekent. Daarna komen het OTB/MER en alle bijlagen ter inzage voor het publiek. Dat is eerder dan vooraf ingeschat. Marc Strootman, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, praat ons bij.
Lees meer.

Versnippering van natuurgebieden tegengaan

De aanpassing van de N35 Nijverdal - Wierden heeft ook gevolgen voor de natuur in dit gebied. Ecoloog Luc Bruinsma onderzocht met een team van vijf experts hoe het nieuwe tracé aan de regels voor natuurbescherming kan blijven voldoen. Speciale aandacht ging hierbij uit naar beschermde gebieden langs de weg en naar de vliegroutes van vleermuizen. 
Lees meer.

Vergunningen voor verplaatsing waterwingebied onherroepelijk

Om ruimte te maken voor de nieuwe N35 moet een deel van het waterwingebied bij Wierden worden verplaatst naar de Dennenkamp. Hiervoor zijn verschillende ontheffingen en vergunningen nodig. Die staan in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening waterwinning Dennenkamp’. Dit plan is nu definitief.
Lees meer.

F35 in Nijverdal weer helemaal open

Met de zomer kwam ook de afsluiting van een deel van de fietssnelweg F35 ten einde. Sinds eind september is het deel tussen de G. van der Muelenweg en de Eversbergweg in Nijverdal weer open voor fietsers. Dit stuk fietspad is onderdeel van de ultramoderne fietssnelweg waarop fietsers straks ongehinderd kunnen doorrijden vanaf de Sallandse Heuvelrug tot aan de Duitse grens.
Lees meer.

Colofon

N35 Nijverdal-Wierden

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden.

Wilt u iemand attenderen op deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze e-mail doorsturen

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.