< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 juni 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de N35 Nijverdal - Wierden.
 

We praten u onder meer bij over de status van het ontwerp en de verplaatsing van het waterwingebied. Verder een toelichting op de onderzoeken die we ten behoeve van het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) laten uitvoeren. Over dit alles - en meer - kunt u hieronder verder lezen.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

 

Van elementair ontwerp naar inpassend ontwerp

In maart is het elementair ontwerp van de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden gepresenteerd. Om dit ontwerp door te vertalen naar het inpassend ontwerp – de volgende stap op weg naar het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) – zijn op 30 maart locatiespecifieke sessies georganiseerd. Paul Hoogerwerf van Antea Group geeft tekst en uitleg.
Lees meer

Stand van zaken verplaatsen waterwingebied

De provincie Overijssel werkt samen met de gemeente Wierden, het waterschap Vechtstromen, Vitens en Rijkswaterstaat aan de verplaatsing van een deel van het waterwingebied bij Wierden naar een nieuwe locatie aan de Nottermorsweg. De verplaatsing is noodzakelijk om de verbreding en verlegging van de N35 tussen Nijverdal en Wierden mogelijk te maken en toch voldoende waterwinning te kunnen garanderen.
Lees meer

Veel onderzoek nodig voor OTB/MER N35 Nijverdal - Wierden

Het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt begin 2018 ter visie gelegd. Maar voor het zover is, moet er nog wel een en ander gebeuren.
Lees meer

Online ontwerp N35 Nijverdal - Wierden 5.900 keer bekeken

Het eerste ontwerp van de wegverbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden staat sinds maart online. Geïnteresseerden kunnen via een speciale website bekijken hoe de N35 in de toekomst komt te liggen. De website is al ruim 5.900 keer bekeken. Na de eerste piek zijn er nu gemiddeld 11 bezoekers per dag.
Lees meer

Aanleg F35 in Nijverdal verloopt voorspoedig

De aanleg van fietssnelweg F35 in Nijverdal vordert gestaag. Zo is de afgelopen maanden het deel van de F35 tussen de Eversbergweg in Nijverdal en de gemeentegrens met Wierden gereed gekomen.
Lees meer

Colofon

N35 Nijverdal-Wierden

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden.

Wilt u iemand attenderen op deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze e-mail doorsturen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.