< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 maart 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de N35 Nijverdal - Wierden.
 
We blikken terug op de locatiespecifieke sessies van afgelopen november én op de inloopavond van 7 maart. Ook vindt u meer informatie over het eerste ontwerp van de N35, dat u vanaf nu online kunt bekijken. Over dit alles - en meer - kunt u hieronder verder lezen.
 
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Terugblik locatiespecifieke sessies november 2016

Bij de uitwerking van de plannen voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt de omgeving nadrukkelijk betrokken. Zo zijn er afgelopen november locatiespecifieke sessies georganiseerd om input op te halen voor het wegontwerp.
Lees meer

Inloopavond 7 maart drukbezocht

De inloopavond over het wegontwerp van de N35 tussen Nijverdal en Wierden is druk bezocht. Ruim 200 mensen wisten op 7 maart Zalencentrum Het Anker in Wierden te vinden.
Lees meer

Eerste ontwerp N35 Nijverdal - Wierden online te bekijken

Het eerste ontwerp van de wegverbreding van de N35 Nijverdal - Wierden staat sinds 7 maart online. Geïnteresseerden kunnen via een speciale website bekijken hoe de N35 in de toekomst komt te liggen.
Lees meer

Ontwerpbesluiten verplaatsing waterwingebied ter inzage

Om de verbreding en verlegging van de N35 tussen Nijverdal en Wierden mogelijk te maken, moet een gedeelte van het waterwingebied bij Wierden worden verplaatst. De ontwerpbesluiten voor de verplaatsing liggen nog tot en met 15 maart ter inzage.
Lees meer

Denk mee met Rijkswaterstaat!

Hebt u ideeën over de rijkswegen? Denk mee met Rijkswaterstaat en meld u nu aan voor het digitaal klantenpanel ‘Rijkswegen Gelderland en Overijssel’.
Lees meer

Colofon

N35 Nijverdal - Wierden

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de opwaardering van de N35 Nijverdal - Wierden.

Wilt u iemand attenderen op deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze e-mail doorsturen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.