< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 januari 2017

Inhoudsopgave

Winterwerkzaamheden

De feestdagen zijn achter de rug en de werkzaamheden op en rond het tracé van de N18 gaan gewoon weer door. Noaber18 legt de komende weken onder meer parallelwegen aan en bouwt hulpbruggen en fietstunnels. Rijkswaterstaat heeft intussen ook BAM geselecteerd als aannemer voor dat andere deel van de N18, tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Lees verder >

Markante vleermuistoren in Teesinkbos

In het Teesinkbos bij Boekelo is een bijzondere toren gebouwd. Op het eerste gezicht lijkt het een mooi maar ook nutteloos fantasiegebouw. Dat is slechts schijn: de toren is speciaal bedoeld voor vleermuizen. Lees verder >

Archeologen onderzoeken vindplaatsen

De werkzaamheden aan de nieuwe N18 bieden een mooie kans voor archeologisch onderzoek. Er zijn opgravingen bij 10 vindplaatsen rond Eibergen, Groenlo en Haaksbergen. Dit levert een nieuw beeld op van de vroegere bewoners in het buitengebied. Lees verder >

Tijdelijke maatregelen

Wie reist van Hengelo of Goor/Rijssen naar Haaksbergen en vice versa heeft het ongetwijfeld al gezien: Noaber18 heeft de laatste tijd hard gewerkt aan twee bypasses; een langs de Goorstestraat (N347) en een langs de Hengelosestraat (N739). Via zo’n bypass wordt het verkeer op de provinciale weg tijdelijk omgeleid, zodat Noaber18 aan de slag kan met de bouw van een viaduct over de toekomstige N18. Voor het bouwverkeer is er een tijdelijke brug gebouwd. Op die manier ondervindt het verkeer op de provinciale weg tijdens de bouw geen hinder van het bouwverkeer. Lees verder >

Miss World? Miss Berk!

Voor de aanleg van de N18 heeft aannemer Noaber18 diverse berkenbomen moeten kappen. De berkenstammen zijn zeer geschikt om te worden verwerkt tot midwinterhoorn. Noaber18 heeft daarom verschillende stammetjes ter beschikking gesteld aan de Midwinterhoorngroep Eibergen. Op zaterdag 10 december werden de mooiste berken tentoongesteld. Lees verder >

Een nieuwe slinger in de Slinge

Aannemer Noaber18 is gestart met het verleggen van de Slinge. De beek kruist het toekomstige tracé van de N18 en moet worden verlegd voor de bouw van twee bruggen. De beek wordt niet voor de eerste keer verlegd, in het verleden is de loop meerdere malen verplaatst. Lees verder >

Colofon

De Nieuwe Twenteroute

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de aanleg van de nieuwe N18.

Meer informatie:

Kijk op de projectpagina voor meer informatie of volg de Nieuwe Twenteroute op Facebook

 

Vragen?

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.