< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 juni 2016

Rijkswaterstaat en Noaber18 houden op 21, 23, 28 en 30 juni informatieavonden over de aanleg van de N18/de nieuwe Twenteroute tussen Groenlo en Enschede. U bent van harte uitgenodigd om een van deze avonden bij te wonen. 

Inhoudsopgave

Vier informatieavonden in juni

In september start aannemer Noaber18 met de aanleg van dit deel van de N18. Tijdens de informatieavonden krijgen omwonenden en andere geïnteresseerden meer te horen over de verdere planning, de wijze van aanleg en mogelijke overlast. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
 
Programma
De avonden starten om 19.30 uur met een inleiding door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat vertelt over de achtergrond van het project, welke keuzes er zijn gemaakt en wat de stand van zaken is. Vervolgens zal aannemer Noaber18 ingaan op de werkwijze, planning en de maatregelen die ze neemt om overlast te beperken.
Vanaf 20.15 uur kunt u rondlopen door de zaal langs informatieposters en thematafels voor gedetailleerde informatie over de planning en het ontwerp van de nieuwe N18. Hier kunt u ook vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat en Noaber18. De avond eindigt om 21.30 uur.
 
Waar en wanneer
De vier avonden zijn toegespitst op de situatie per gemeente en vinden plaats op: 
 
> Dinsdag 21 juni
In Bad Boekelo, Oude Deldenerweg 203, Boekelo van 19.30 tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

> Donderdag 23 juni
In zalencentrum De Klok, Grotestraat 84, Eibergen van 19.30 tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

> Dinsdag 28 juni
In zalencentrum 't Hagen, Scholtenhagenweg 36, Haaksbergen van 19.30 tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

> Donderdag 30 juni
In City Lido, Kerkstraat 6, Groenlo van 19.30 tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
 
Aanleg N18 Groenlo-Enschede
Rijkswaterstaat heeft Noaber18 opdracht gegeven tot de aanleg van het N18-tracé tussen Groenlo en Enschede. De nieuwe weg leidt het verkeer om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen en zorgt voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Voor de aanpassingen tussen Varsseveld en Groenlo wordt nog een aannemer gezocht. Meer informatie over dit gedeelte van de N18 volgt in een later stadium. Het hele project moet in de tweede helft van 2018 klaar zijn.
 
Meer weten?
Meer informatie over de N18 Varsseveld-Enschede is te vinden op de projectpagina en in de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt 6x per jaar verzonden naar belangstellenden. 
Vanaf september houden we u op de hoogte van actuele bouwinformatie, waaronder werkzaamheden en (tijdelijke) omleidingen. Dat doen we onder meer via de Noaber18-app, die vanaf augustus beschikbaar is voor iOS en Android.

De Nieuwe Twenteroute

De aanleg van een nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede is onderdeel van de Nieuwe Twenteroute. De N18 tussen Varsseveld en Enschede wordt namelijk vernieuwd! Deze nieuwe Twenteroute wordt een weg waarop het veiliger is om over te rijden of over te steken; waardoor minder verkeersslachtoffers vallen.
De nieuwe weg vergroot de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo vergroten en past in het mooie landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. De nieuwe Twenteroute zorgt dat Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B komen; en maakt daarmee dat de regio interessant is om in te wonen, te werken en te ondernemen.
 
Naast de nieuwe 27 kilometerlange weg, bestaat de Nieuwe Twenteroute uit een verbreding van de bestaande N18 bij Varsseveld en veiligheidsmaatregelen tussen Varsseveld en Groenlo.
Rijkswaterstaat werkt nauw samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten in de regio en de waterschappen om de Nieuwe Twenteroute te realiseren. Rijkswaterstaat heeft Noaber18 opdracht gegeven tot de aanleg van de nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede.

De Nieuwe Twenteroute is naar verwachting klaar in de tweede helft van 2018.

Colofon

De Nieuwe Twenteroute

Dit is een extra editie van de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de N18.

Meer informatie:

Kijk op www.rws.nl/N18-NieuweTwenteroute voor meer informatie.

Vragen:

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.