< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 april 2015

De nieuwe N18 komt steeds dichterbij

Een groot aantal voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe N18 is in volle gang. Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding van de contracten, het verleggen van kabels en leidingen en gaat verder met de verwerving van gronden. Onlangs heeft de Raad van State zich gebogen over de beroepen op het tracébesluit. Sandra Faessen, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat voor de N18, vertelt meer over deze ontwikkelingen. Lees meer...

Rijkswaterstaat treft veiligheidsmaatregelen N18

Rijkswaterstaat werkt in Nederland aan de veiligheid op de rijkswegen. Waar het kan in overleg met de omwonenden. Onder de noemer Meer Veilig verbetert Rijkswaterstaat met diverse maatregelen, de veiligheid op de weg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen als bermbeveiliging, veiligere aansluitingen, rijbanen, kruispunten, verkeerslichten en invoegstroken. Maar ook aan waarschuwingsborden en markeringen. Ook aan de N18 worden veiligheidsmaatregelen getroffen naast de maatregelen uit het tracébesluit. Bert Mos, adviseur Omgeving, vertelt over deze maatregelen die Rijkswaterstaat in 2015 gaat realiseren op de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Lees meer...

Nieuwe verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen rondom N18

Voor de aanleg van de nieuwe N18 worden huizen en opstallen gesloopt. Daardoor verdwijnen nesten en verblijfplaatsen. Onder meer van huismussen, kerkuilen, steenuilen, maar ook van vleermuizen. Voordat de schop in de grond gaat voor de nieuwe weg, is Rijkswaterstaat begonnen met het maken van nieuwe nest- en rustplaatsen voor dieren. Ecologisch advies- en projectbureau NatuurInclusief uit Borculo voert de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uit. Lees meer...

Grolsch verlegt waterleiding voor nieuwe N18

Door de komst van de nieuwe N18 moeten er kabels en leidingen verlegd worden. Zonder water geen bier. Om risico’s te voorkomen heeft bierbrouwerij Grolsch nu al een nieuwe waterleiding aangelegd, bij de toekomstige aansluiting van de N18 op de A35. Maurice Gelinck, projectleider uitvoering voor de verplaatsing van de kabels en leidingen bij Grolsch, vertelt erover. Lees meer...

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de N18.

Meer informatie:

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/N18 voor meer informatie. 

Met vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.