< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 april 2016

Extra editie met nieuws over de aanpak van Noaber18, de aannemer die het tracé tussen Groenlo en Enschede gaat aanleggen. Plus: we kunnen beginnen met de bouw van een vleermuistoren in het Teesinkbos bij Enschede.

Inhoudsopgave

Start voorbereidingen aanleg tracé tussen Groenlo en Enschede

Een van de markante punten bij de nieuwe weg straks: panoramapunt &#39;Spiral Hill&#39;

Na jaren van plannen maken komt de start van de bouw van de nieuwe N18 in zicht. Noaber18 gaat vanaf september beginnen met buitenwerkzaamheden in het gebied. Tot september vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Met omleidingen, hulpwegen voor bouwverkeer, gebiedsconciërges en een app moet de overlast worden bestreden. In de tweede helft van 2018 rijden automobilisten over de weg. Lees meer

Rijkswaterstaat bouwt vleermuizentoren in Teesinkbos

Impressie van de vleermuistoren in het Teesinkbos, tussen Boekelo en Usselo

Begin mei 2016 starten Rijkswaterstaat en Landschap Overijssel met de bouw van een vleermuizentoren op landgoed Teesinkbos in Enschede. De zes meter hoge toren dient als compensatie voor verschillende panden in de nabije omgeving waar nu nog vleermuizen verblijven, maar die gesloopt worden voor de aanleg van de nieuwe N18. De toren wordt het nieuwe huis voor de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de zeldzame gewone grootoorvleermuis. Lees meer

Colofon

Nieuwe Twenteroute

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de N18.

Meer informatie:

Kijk op www.rws.nl/N18-NieuweTwenteroute voor meer informatie.

Vragen:

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002.