< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 augustus 2017

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Rijkswaterstaat aan natuurlijke en schone wateren in Nederland. Rijkswaterstaat herstelt het leefgebied voor flora en fauna. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden voor de KRW in Zuid-Holland.


Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Werken aan waterkwaliteit, een schone taak

Rijkswaterstaat voert de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water uit, bijvoorbeeld door langs de Nederlandse rivieren natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Projectmanager Chantal van der Linden is blij dat ze daaraan kan bijdragen. Omdat ze het belangrijk vindt dat het water in Europa schoner wordt, maar ook omdat ze van jongs af aan een band heeft met de natuur. Lees meer

In getijdenparken komen natuur en stadsmensen samen

Rotterdam. Nuchtere stad van zeehaven, industrie en woontorens. Maar nu ook van zachte, groene Maasoevers waar hardlopers rennen en stedelingen luieren. Utrecht heeft zijn Heuvelrug, Den Haag het Scheveningse strand. En Rotterdam? Wat voor natuur zie je als je denkt aan de stad van wolkenkrabbers en megahavens? Lees meer

Natuurbeleving terugbrengen in de Wilhelminahaven

De gemeente Schiedam zocht een mooie invulling voor het luwe hoekje in de Wilhelminahaven. Rijkswaterstaat voerde een verkenning uit voor natuurvriendelijke oevers langs de Nieuwe Maas. De 2 organisaties vonden elkaar en zo komt er straks een getijdenpark in de haven. Lees meer

Werken aan een schoner leefgebied voor planten, vogels en vissen

Na bijna 40 jaar gaan de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier. Dan kunnen trekvissen van zoet naar zout water zwemmen en andersom. Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bereiden de slikken en platen in de rivier alvast voor op hun komst. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat

Meer weten

U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)