< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 mei 2015

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Rijkswaterstaat aan natuurlijke en schone wateren in Nederland. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden voor de KRW in Zuid-Holland. In Zuid-Holland herstelt Rijkswaterstaat het leefgebied op negen locaties voor flora en fauna. Wij mailen de nieuwsbrief automatisch naar abonnees. Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Meld u dan aan als abonnee op de website van Rijkswaterstaat.

https://www.rijkswaterstaat.nl/abonneren/login.aspx
 

KRW ligt op schema

Marius Teeuw, projectmanager Rijkswaterstaat: 'De meeste deelprojecten zijn afgerond.'

Sinds 2012 werkt Rijkswaterstaat aan de uitvoering van de KRW in Zuid-Holland. Hoe verloopt het project? In welk hersteld leefgebied kunnen flora en fauna hun gang gaan en waar gaat de spade nog in de grond? Projectmanager Marius Teeuw maakt een tussenbalans op.
 

Lees meer

Het getij heeft vrij spel in de Geertruida Agathapolder

Koen Jacobs, technisch manager en ontwerper bij aannemerscombinatie GMB/MvO KRW: 'Een passend ontwerp binnen alle randvoorwaarden maakt het werk uitdagend.'

Op moment van schrijven moet het beton van de nieuwe brug nog uitharden. Maar nog even en de metamorfose van de Geertruida Agathapolder is compleet. Nederland is daarmee 7 hectare getijdennatuur rijker.
 

Lees meer

'De tafel is gedekt voor de steltlopers'

Henk Maijer en Astrid Withagen van Natuurmonumenten: 'We hebben er interessant intergetijdengebied bij gekregen.'

Beheerder Henk Maijer en coördinator Astrid Withagen van Natuurmonumenten zijn dik tevreden. Dankzij de ingreep van Rijkswaterstaat liggen 'hun' Blanken en Beninger Slikken er goed beschermd bij. Nu is het wachten tot de eerste steltlopers er neerstrijken.
 

Lees meer

Maak kennis met Dirk-Sytze Kootstra, de nieuwe omgevingsmanager

Dirk-Sytze Kootstra, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: 'Met relatief eenvoudige ingrepen verbeteren we de waarde van gebieden aanzienlijk.'

Om de projectgebieden van KRW zo goed mogelijk in te richten, stemt Rijkswaterstaat de plannen af met overheden, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Daar zit veel werk in, zeker nu er nieuwe projectgebieden bij komen. Sinds 1 januari begeleidt omgevingsmanager Dirk-Sytze Kootstra dit proces.
 

Lees meer

Colofon

Rotterdam, 18 mei 2015

Opmaak:
Kees de Bruijn (WNZ)
Interviews:
Point to Point communicatie