< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 mei 2016

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Rijkswaterstaat aan natuurlijke en schone wateren in Nederland. Rijkswaterstaat herstelt het leefgebied voor flora en fauna. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden voor de KRW in Zuid-Holland.


Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

1e serie KRW-deelprojecten afgerond

Rijkswaterstaat heeft de 1e serie deelprojecten van de Kaderrichtlijn Water in Zuid-Holland afgerond. ‘Met onze nieuwe projecten betrekken we belanghebbenden in een nog eerder stadium’, zegt projectmanager Marius Teeuw. ‘Daardoor combineren we plannen en ontstaat er synergie.’ Lees meer

Dordtsche Avelingen open voor recreant en natuur

Met de onthulling van een informatiebord vond op maandag 4 april de officiële opening plaats van de Dordtsche Avelingen. Daarmee is de 1e serie deelprojecten van de Kaderrichtlijn Water in Zuid-Holland afgerond. Lees meer

‘De Zaag: nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam’

Op het eiland De Zaag in de Nieuwe Maas werkt opdrachtnemer Martens en Van Oord (MvO) aan verbetering van de natuur voor de Kaderrichtlijn Water. Binnen enkele maanden ligt hier een kilometers lange natuurvriendelijke oever met nieuw intergetijdengebied. Omgevingsmanager Frank ter Braak van MvO neemt de stand van zaken door. Lees meer

‘KRW bracht de plannen voor polder Stededijk in een stroomversnelling’

Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is blij met de plannen voor de polder Stededijk. Al jaren pleit de stichting voor uitbreiding van de natuur in zijn oorspronkelijke vorm: zoetwatergetijdengebied. Daar kunnen onder meer de bever, de noordse woelmuis en een zeldzame libellensoort gedijen. Lees meer

Nieuwe vispassages in trek bij trekvissen

Een van de doelen van de Kaderrichtlijn Water is om het leefklimaat van de vissen te verbeteren. Dat gaat met sprongen vooruit als er iets gedaan wordt aan sluizen, gemalen en andere barrières voor vissen. Rijkswaterstaat heeft in Zuid-Holland in samenwerking met de waterschappen 10 knelpunten weggenomen. En dat blijkt te helpen. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten

U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)