< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 6 , 16 juni 2015

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Ontwerpbestemmingsplan en MER ter inzage

Voorkeursvariant Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek


Van 17 juni t/m 28 juli liggen het Ontwerpbestemmingsplan en Milieu Effect Rapport (MER) ter inzage bij de gemeente Krimpenerwaard in verband met de aanleg van overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen in Bergambacht Bergstoep. Op 1 juli 2015 van 19.00 uur tot 20.30 uur kunnen deze plannen ook worden ingezien tijdens een informatieavond in restaurant Dimphis aan de Lek, Lekdijk-West 4 in Bergambacht.
Lees meer

Ontheffing Verordening Ruimte ter inzage

Bovenaanzicht plangebied overnachtingsplaatsen Beneden-Lek

Het ontheffingsbesluit Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland voor de ‘Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek’, Bergambacht ligt ter inzage bij de gemeente Krimpenerwaard van 17 juni t/m 28 juli. Ten behoeve van de realisatie van overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart in Bergambacht Bergstoep wordt een deel van de huidige EHS herbegrensd. Hoe en waar deze EHS wordt gecompenseerd staat beschreven in het natuurcompensatieplan.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl

U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn:
0800-8002
(ma t/m zo 06.00u-22.30u)