< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 4 maart 2016

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Plannen overnachtingsplaatsen Bergambacht vastgesteld

Het plangebied in de huidige staat

De plannen voor de overnachtingsplaatsen aan de Beneden-Lek bij Bergambacht zijn definitief. De eerder al gekozen voorkeursvariant is opgenomen in het bestemmingsplan Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek en vastgesteld door de Raad van de gemeente Krimpenerwaard. Lees meer

Overnachtingsplaatsen essentieel voor binnenvaart

Leny van Toorenburg in de stuurhut

Als gebruiker van overnachtingsplaatsen is de brancheorganisatie van de binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, een belangrijke partij in dit project. Met Leny van Toorenburg kijken we terug op de samenwerking en vooruit naar het gebruik van de overnachtingsplaatsen. Lees meer

Compensatie natuur in Oostelijk-Balkengat

Inrichting Oostelijk-Balkengat 5 jaar na aanleg

De 3 ha natuur die verloren gaat door aanleg van de overnachtingsplaatsen bij Bergambacht, wordt stroomafwaarts bij Krimpen aan de Lek gecompenseerd in het Oostelijk-Balkengat. Omgevingsmanager Frank ter Braak van Martens en van Oord, de aannemer die de compensatie uitvoert, vertelt hoe dit in zijn werk gaat. Lees meer

Vooruitblik naar de uitvoering

Omgevingsmanager Sabine Oomen

Nu de plannen gereed zijn kan de voorbereiding van de uitvoering beginnen. Na selectie van de aannemer wordt naar verwachting in 2017 gestart met het werk. Omgevingsmanager Sabine Oomen van Rijkswaterstaat vertelt hoe hinder zoveel mogelijk voorkomen wordt. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl
U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn:
0800-8002
(ma t/m zo 06.00u-22.30u)