< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 april 2015

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Vernieuwde Jutphasebrug zit steeds beter in de verf

De renovatie van de Jutphasebrug tussen Nieuwegein en Utrecht schiet op. Rijkswaterstaat is klaar met het westelijk deel (Nieuwegein zijde) van de brug dat boven land ligt. In maart zijn de werkzaamheden aan de oostkant (Utrecht zijde) begonnen: versterken van de staalconstructie, stralen en verven. Weggebruikers ervaren nauwelijks hinder omdat het verkeer via een tijdelijke hulpbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal rijdt. 

'Monden vielen open bij het zien van de nieuwe Breukelerbrug'

Naast de Breukelerbrug ligt het Broeckland college (vmbo). Een school vol toekomstige lassers en bouwers. Op initiatief van wethouder De Groene van Stichtse Vecht organiseerden Rijkswaterstaat en KWS/Mercon een bezoek aan de nieuwe brug in aanbouw. Techniekdocent Rijmond de Man doet verslag. 

Foto's van de Overeindse brugwissel

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april heeft Rijkswaterstaat weer succesvol een brug gewisseld. De Overeindsebrug over het Lekkanaal bij Nieuwegein was aan de beurt. Met de foto's van Rindert van den Toren kijken we terug op een bijzonder spectaculaire operatie. 

Gewone dwergvleermuis kan tijdens vervanging Overeindsebrug ongestoord blijven fladderen

Extra verblijfplaatsen voor vleermuizen en oog voor het broedseizoen: de planten en dieren rond de acht stalen KARGO-bruggen krijgen veel aandacht. Ecoloog Thomas Kroon, betrokken bij de vervanging van de Overeindsebrug: 'We willen de natuur net zo achterlaten als we haar hebben aangetroffen.'

Voorkeursontwerp nieuw fietspad bij Breukelerbrug is rond

Met de start van de voorbereidende werkzaamheden rond de Breukelerbrug komt een langgekoesterde wens van de gemeente Stichtse Vecht dichterbij: een nieuw en veiliger fietspad tussen Breukelen-dorp en Breukelen-station. Eind maart heeft de gemeenteraad het voorkeursontwerp vastgesteld. 

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl/kargo

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)