< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 oktober 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden. Rijkswaterstaat werkt hier aan een verbeterde waterveiligheid en nieuwe natuurontwikkeling. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De uiterwaarden worden zo een aantrekkelijke plek voor mens, dier en plant.

Inloopavond 'Toegift op de natuur' 20 oktober

Op donderdag 20 oktober organiseert Rijkswaterstaat van 18.30 tot 21.00 uur een inloopavond bij Fruittuin De Zandroos/Catootje in Afferden. Tijdens deze avond krijgt u nadere inlichtingen over de voorgenomen plannen om extra natuurontwikkeling te realiseren in de Afferdense en Deestse Uiterwaarden.

Deze toegift op de natuur houdt onder meer in: de aanleg van een visdiefeiland, de aanleg van steilranden voor broedvogels en vleermuizen, het plaatsen van rivierhout, het realiseren van faciliteiten voor sportvissers en de aanleg van een mosselbank. Om deze maatregelen te kunnen betalen, gaat Rijkswaterstaat meer zand winnen uit de uiterwaarden en verkopen aan marktpartijen. Hierdoor worden de kosten 100% gedekt. Om de maatregelen te realiseren, heeft Rijkswaterstaat aanpassingen nodig op de verleende vergunningen. Het gaat om Projectplan Waterwet, de ontgrondingsvergunning en mogelijk de ontheffing Natuurbeschermingswet. Hiervoor doorloopt Rijkswaterstaat de officiële procedures. Inwoners kunnen zienswijzen indienen. De vergunningen liggen waarschijnlijk vanaf begin 2017 ter inzage. De periode kan verschillen per procedure. U wordt via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de exacte data waarop de stukken ter inzage komen te liggen.
 
Deskundigen van Rijkswaterstaat, Boskalis en zandwinner Dekker zijn op de inloopavond aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 
Inloopavond ‘Toegift op de natuur’ op donderdag 20 oktober 2016 van 18.30 tot 21.00 uur. Locatie: Fruittuin De Zandroos/ Catootje, Van Heemstraweg 48 in Afferden.

Stand van zaken werkzaamheden

Aannemer Boskalis heeft het tijdelijke kleidepot volledig verplaatst. Dit moest voor 1 oktober gebeuren in verband met het hoogwaterseizoen. Van het hele depot is de bovengrond tot aan de zandlaag afgegraven, zodat zandwinner Dekker nu meer ruimte heeft voor de zandwinning.
De komende maanden gaat Boskalis door met de bomenkap in het gebied.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden

Meer weten?

Bekijk dit project ook op onze landelijke website

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager, adw@rws.nl