< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 maart 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden. Rijkswaterstaat werkt hier aan een verbeterde waterveiligheid en nieuwe natuurontwikkeling. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De uiterwaarden worden zo een aantrekkelijke plek voor mens, dier en plant.

UITNODIGING: kennissessie Grondwater en kwel 11 april

Overlast door kwelwater was helaas voor sommige inwoners al voor de herinrichting van de uiterwaarden een terugkerend probleem. Rijkswaterstaat heeft er voor gezorgd door onder meer het kwelsysteem aan te leggen, dat er geen extra kwelwater als gevolg van de werkzaamheden het gebied in zou komen. Toch blijft kwel een punt van zorg voor veel inwoners. Rijkswaterstaat nodigt u uit op dinsdag 11 april tussen 17.30 en 20.00 uur voor een kennissessie. Hierin vertellen experts meer over het ontstaan van kwel in dit gebied en de manieren waarop we het proberen tegen te gaan. De nieuwe plannen voor extra natuurontwikkeling hebben geen effect op de grondwaterstanden. U kunt bij de experts terecht met al uw vragen over kwel. 

LET OP! Dit is geen algemene publieksbijeenkomst. De kennissessie is met name interessant voor de inwoners die vragen hebben over kwel.

11 april | start 17.30 uur | Landwinkel de Zandroos, Van Heemstraweg 48 in Afferden

Wegafsluiting

Aannemer Boskalis is van plan om vanaf mei de toegangsweg vanaf Afferden af te sluiten met een slagboom. Dit vanwege de veiligheid rondom de werkzaamheden. Daarnaast wordt de weg afgesloten om de hoeveelheid afval die wordt gedumpt te verminderen. Voetgangers kunnen het gebied nog wel betreden.

Toegift aan de natuur: vergunningen

Rijkswaterstaat is van plan extra natuurmaatregelen te nemen in de Afferdense en Deestse Waarden. Denk aan: een visdiefeiland, mosselbanken, steilranden voor broedvogels en dynamische oeverzones.
Vanwege de plannen voor de natuurmaatregelen en de financiering daarvan, wordt er 650.000 m3 extra zand gewonnen. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning aangevraagd bij de provincie Gelderland. Deze wordt waarschijnlijk eind maart 2017 voor zes weken ter inzage gelegd.

Zandwinning gaat door in 2017

Zandwinner Dekker is ook in 2017 in het gebied bezig met zand winnen. Hiervoor is eind 2016 het nodige onderhoud aan zandzuiger Emmy en zandfabriek Yvonne gepleegd.
Vanwege de omvaarroutes door het ongeval op de Maas bij stuw Grave mocht Dekker tijdelijk extra zand winnen. Deze tijdelijke ontheffing is medio januari weer ingetrokken.  

Eind maart ligt er in de oude zandwinplas een grindsorteer installatie. Tijdens de werkzaamheden is er meer grind van grote structuur gevonden dan verwacht. Dit grind wordt gesorteerd zodat het kan worden verkocht. De installatie blijft een paar weken liggen.

De zandwinning duurt tot medio 2017.

Das heeft oude burcht verlaten

Rijkswaterstaat heeft nauwlettend in de gaten gehouden of de das nog gebruik maakt van zijn oude burcht. Dat is niet meer het geval. Daarom hebben we toestemming om deze burcht op te ruimen. Dit doen we in afstemming met de stichting Das&Boom.

Seizoenen in de uiterwaarden

De winter maakt weer plaats voor de lente. Het seizoen waarin het landschap weer tot bloei komt. Ook het winterse landschap in de Afferdense en Deestse Waarden leverde mooie beelden op. Onze hobbyfotografen trekken er graag op uit om bijvoorbeeld de ondergaande zon 'te vangen', bijzondere dieren als de bever te spotten of het groot materieel te fotograferen tegen een winterse achtergrond. Zij plaatsen hun foto's op ons twitteraccount www.twitter.com/ADWaarden. Een kijkje waard!

K3Delta klaar met kleiwinning

Het familiebedrijf K3Delta heeft de kleiwinning in de Afferdense en Deestse Waarden afgerond. Meer dan 20 jaar is het bedrijf actief geweest in de uiterwaarden. “Dat begon in 1996”, weet  Willem Jongsma, senior projectleider. “Meteen na de hoogwaters van ’93 en ’95 werd er een plan ontwikkeld om de hoogwaterveiligheid van het gebied te verhogen. Door onze kleiwinning konden wij alvast de contouren van de nevengeul accentueren.” Lees verder.
 

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de Afferdense en Deestse Waarden.

Meer weten?

Blijf op de hoogte via onze website en ons twitterkanaal.

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager
karen.oostinga@rws.nl