< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 oktober 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden. Rijkswaterstaat werkt hier aan een verbeterde waterveiligheid en nieuwe natuurontwikkeling. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De uiterwaarden worden zo een aantrekkelijke plek voor mens, dier en plant.

Publieksmiddag 14 oktober: u bent van harte welkom!

Woont u in Afferden, Deest of Druten, of in de omgeving hiervan? Dan nodigen we u hierbij graag uit voor de publieksmiddag op zaterdag 14 oktober. U bent van 13.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom op het terrein aan de Waalbandijk 65 te Deest. Dit is vlakbij de schoorsteen Turkswaard, een centraal gelegen plek midden in de uiterwaarden. 
Lees meer

‘Toegift voor de natuur’: Natuurwet ter inzage, projectplan waterwet en watervergunning op komst

Voor ‘Toegift voor de natuur’, de plannen binnen de Afferdense en Deestse Waarden om in het gebied meer natuur mogelijk te maken, moeten wij een aantal vergunningen en ontheffingen op onderdelen aanpassen. Voor die onderdelen legt Rijkswaterstaat deze daarom nu -én straks- ter inzage. Het gaat om de projectplannen Natuurwet, Waterwet en Watervergunning. Vóór de zomer heeft de ontgrondingsvergunning al ter inzage gelegen. Lees meer

Afsluiting weg in Afferden tijdens werktijden

De weg van Afferden naar de Waal door de Afferdense en Deestse waarden is tijdens werktijden afgesloten voor verkeer. ’s Avonds en in het weekend is de weg wel gewoon open. De weg is afgesloten omdat de werkzaamheden de volgende fase zijn ingegaan. Daarom rijden er nu meer vrachtwagens door het gebied, en willen wij voorkomen dat er onveilige situaties kunnen ontstaan voor ander verkeer (lopend, fietsend, of gemotoriseerd). Lees meer

Stand van zaken werkzaamheden

Boskalis begon in juli met de graafwerkzaamheden om het gebied volgens de plannen in te richten. Zo zijn ze onder andere bezig bij de instroomopening van de nevengeul, waar een zandvang komt. Daarnaast werken zij aan de hoogwatergeul, op het terrein van de voormalige steenfabriek Turkswaard. 
Lees meer

Natuur: aandacht voor das en bever

Ook de das en de bever hebben het gebied ontdekt. Beide dieren zijn beschermde soorten. Voor de das, die een burcht had op de plek van de hoogwatergeul, is een nieuwe burcht gemaakt. Na zorgvuldige monitoring is de oude burcht verwijderd. 
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden

Meer weten?

Bekijk dit project ook op onze landelijke website

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager, adw@rws.nl