< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 mei 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden. Rijkswaterstaat werkt hier aan een verbeterde waterveiligheid en nieuwe natuurontwikkeling. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. De uiterwaarden worden zo een aantrekkelijke plek voor omwonenden.   

UITNODIGING natuurexpeditie 4 juni

Rijkswaterstaat nodigt inwoners van Afferden, Deest en Druten uit voor een natuurexpeditie op zaterdag 4 juni. U bent vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom op het terrein aan de Waalbanddijk 65, een centrale plek midden in de uiterwaarden. De herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden is nu ruim een jaar aan de gang. De natuur verandert zichtbaar. De bomenkap en afgravingen kunnen in dit stadium een verwoestende aanblik geven. Met de komst van de lente – en dus nieuw leven-  zien we echter ook hoe veerkrachtig de natuur is. IVN-gidsen nemen u mee langs de bijzondere flora en fauna in dit gebied en vertellen meer over de natuurpracht die straks ontstaat als Rijkswaterstaat klaar is. Iedere 45 minuten start een nieuwe expeditie waarbij u kunt aanhaken. Op het centrale plein vertellen aannemer Boskalis, zandwinner Dekker en Staatsbosbeheer u meer over het gebied en de werkzaamheden.
 
Cultuur in beeld
Naast natuur kunt u ook van cultuur genieten tijdens de expeditie. Te voet gaat u het gebied in rondom de schoorsteen van de voormalige steenfabriek Turkswaard. Neem een kijkje bij dit beeldbepalende cultuurhistorisch object. De gidsen verrassen u met weetjes en verhalen over deze schoorsteen. Ook ontdekt u tijdens de wandeling de grote foto-schilderijen van onze hobby-fotografen. Door hun lens legden zij de afgelopen maanden het werk van Rijkswaterstaat vast en toonden dat in de foto-expositie INGEZOOMD.

Nieuwe burcht voor de das

De das van de Afferdense en Deestse Waarden gaat verhuizen. Hij heeft zijn burcht precies gebouwd op de plek waar Rijkswaterstaat gaat graven. Uit monitoring blijkt dat zijn burcht op dit moment wordt bewoond door een vos en haar jongen, maar de das keert meestal wel weer terug naar zijn plek. Lees meer >>

Bever gesignaleerd

We hebben naast de das nog een bijzonder dier gesignaleerd in de Afferdense en Deestse Waarden: de bever. Ecologen hebben dit na onderzoek bevestigd. Sinds de hoge waterstanden van de Waal heeft de bever zich verspreid door de Afferdense en Deestse Waarden. Er zijn in het hele gebied (vraat)sporen aangetroffen. Nieuwe verblijfplaatsen van de bever zijn niet aangetroffen.
Lees meer >>

Vergunning voor kleidepot Deestersteeg

De gemeente Druten verleende op 26 april de omgevingsvergunning Deestersteeg aan Rijkswaterstaat. De gemeenteraad keurde al eerder het bestemmingsplan goed, waarin de locatie Deestersteeg als kleidepot voor dakpannenfabrikant Wienerberger is opgenomen. Het afgeven van de omgevingsvergunning betekent dat degenen die zienswijzen hebben ingediend binnen zes weken beroep mogen aantekenen. Ook voor het bestemmingsplan volgt de bezwaar- en beroepstermijn van zes weken. Degenen die een zienswijze hebben ingediend zijn hiervan op de hoogte gebracht. (foto: wienerberger.nl) Lees meer >>

Fototentoonstelling in Het Trefpunt in Deest

De reizende foto-expositie ‘INGEZOOMD, een beeldverslag van de Afferdense en Deestse Waarden’ heeft de laatste bestemming bereikt. Tot eind mei is de expositie te zien in Dorpshuis Het Trefpunt in Deest. U bent van harte welkom om de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in uw ‘achtertuin’ te komen bewonderen. Acht hobbyfotografen zijn vanaf het begin van het project betrokken om de voortgang vast te leggen. Naast de expositie tonen zij hun werk wekelijks via ons twitteraccount. (foto: Vincent Schoutsen)

Werkzaamheden en veiligheid

Aannemer Boskalis is in het gebied bezig met het frezen of weghalen van stobben. Dit zijn afgezaagde bomen die nog in de grond zitten. Zij vormen een lastig obstakel bij de verdere werkzaamheden. De diepte tot waar de wortels van de boomstronk reiken, is afhankelijk van de soort en omvang van de boom. Met een speciale stobbenfrees wordt de boomstronk zowel boven als in de grond vermalen tot kleine houtsnippers.
Ook heeft Boskalis de rasters (prikkeldraad en hekken) in het gebied hersteld. Nu kan het beheer van het gebied weer beginnen door de begrazing met koeien. Het begrazen gebeurt zowel aan de kant van Druten, Afferden en Deest. Staatsbosbeheer verzorgt tijdens de uitvoering het natuurbeheer van het gebied.

Veiligheid
We houden het gebied waar mogelijk open voor recreatie. Vanuit veiligheid kan het zijn dat we delen van het gebied afsluiten. Kijkt u altijd goed uit als u het gebied betreedt, zeker in de buurt van de werkzaamheden.

Kwelsysteem gereed

De kwelberging is naar tevredenheid opgeleverd. Hiermee zijn alle werkzaamheden beëindigd. Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Druten een financiële overeenstemming bereikt voor het  onderhoud van het kwelsysteem. Het systeem heeft inmiddels al gewerkt bij hoog water.

Hebt u ideeën over de rijkswegen? Denk mee met Rijkswaterstaat!

Rijkswaterstaat wil blijvend de wensen, ideeën en suggesties van weggebruikers (zowel berijders van personenauto’s als vrachtwagens) waar het kan betrekken in het werk als beheerder van de rijkswegen. Vindt u het leuk om met ons mee te denken zodat we de bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer nog verder kunnen verbeteren? Meld u dan nu aan voor het digitaal klantenpanel ‘Rijkswegen Gelderland en Overijssel’.
 
Wat houdt deelname aan het digitaal klantenpanel in?
Maximaal drie keer per jaar ontvangt u via e-mail een vragenlijst die vijf minuten vraagt om deze in te vullen. De uiteenlopende vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over verkeersmaatregelen, veiligheid op de weg, staat van de wegen en informatievoorziening. U krijgt een terugkoppeling van de enquête-uitslag en wij laten u weten wat er gedaan wordt met de uitkomsten.
 
Aanmelden digitaal klantenpanel
U kunt zich aanmelden voor het digitaal klantenpanel door op de site www.rws.nl/klantenpanel te kiezen voor het klantenpanel ‘Gelderland en Overijssel’.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden

Meer weten?

Bekijk dit project ook op onze landelijke website

Contactgegevens

Karen Oostinga, omgevingsmanager, adw@rws.nl