< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 november 2015

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden. Rijkswaterstaat werkt hier aan een verbeterde waterveiligheid en mooiere natuur. Door gebiedsmaatregelen, zoals het graven van een nevengeul, verkleinen we de kans op natte voeten in de toekomst. Tegelijkertijd bieden we de natuur extra ruimte om te groeien en te bloeien. De uiterwaarden worden zo een nog aantrekkelijkere plek voor omwonenden.   

UITNODIGING reizende tentoonstelling

Sinds de allereerste schop in de grond ging, zijn hobbyfotografen regelmatig in de Afferdense en Deestse Waarden om met eigen ogen en door eigen lenzen te zien hoe hun achtertuin verandert. Rijkswaterstaat organiseert met deze beelden een reizende fototentoonstelling. De opening vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op 23 januari in Galerie Beerenberg in Druten. De expositie is hier ook op zaterdag 30 januari van 13.00 tot 16.00 uur te zien. Vervolgens kunt u de foto's bewonderen in februari en maart 2016 in Kulturhus De Meent in Afferden. De expositie eindigt in Dorpshuis het Trefpunt in Deest. Hier kunt u in de maanden april en mei 2016 een kijkje nemen.

 

De exposerende hobbyfotografen zijn: Vincent Schouten, Harry Muileman, Irma Loeffen, Jan de Wolf, Ton Rothengatter en Jan Basten. Ook professioneel fotograaf Hans Barten neemt deel aan de tentoonstelling.

Bomenkap en Zandwinning

De bomenkap is in volle gang en gaat de komende maanden nog door. Op dit moment werkt Rijskwaterstaat aan de oostkant van het gebied. 
Begin augustus startte de zandklasseerinstallatie Emmy/Yvonne met de winning van zand en grind. Vanaf de bestaande zandwinplas is de zandzuiger Emmy richting de dijk begonnen met haar werk. Hier is eerst een doorvaart gemaakt naar de toekomstige plas. Via een drijvende leiding pompt Emmy het ruwe materiaal naar de zandfabriek. Op dit ponton, waarop van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds wordt gewerkt, wordt het materiaal op korrelgrootte gesorteerd, schoongemaakt en drooggemaakt. Bij het schoonmaken halen we klei- en houtdeeltjes uit de grondstoffen. Daarna stellen we op basis van korrelgrootte weer een eindproduct samen. Dit laden we in een schip. Het schip vaart daarna naar de klant, bijvoorbeeld een betoncentrale. Sinds de start van de winning is er ruim 150.000 ton zand en grind afgevoerd.

Reddingsactie vissen

Vanwege de bomenkap in combinatie met de zeer lage waterstand van de Waal, werd geconstateerd dat de vissen in moeilijkheden zouden komen. Rijkswaterstaat besloot samen met aannemer Boskalis en Hengelsportvereniging Deest tot een reddingsactie. HSV Deest heeft met zes vrijwilligers en twee beroepsvissers de volgende vissen overgezet naar de Waal: 558 brasems, 509 snoeken, 66 roofbleien, 26 zeelten, 24 snoekbaarzen, 23 windes, 3 palingen, 3 bittervoorns en 1 giebel. Daarnaast zijn enkele duizenden kleine visjes overgezet.

Kleidepot Deestersteeg

Het kleidepot in de Afferdense en Deestse Waarden verhuist definitief buiten de Waarden. De optie om het kleidepot binnen de Waarden te verplaatsen blijkt vanwege de Flora en Faunawet niet mogelijk. Het depot moet verhuizen omdat op de huidige plek een nevengeul van de Waal komt te liggen. Het alternatief is een opslag aan de Deestersteeg. Daarvoor diende Rijkswaterstaat een vergunningsaanvraag in. Hierop hebben we vanuit de omgeving zienswijzes ontvangen. Deze worden binnenkort beantwoord.

 

Veiligheid gebied

Rondom de zandfabriek Yvonne en de zandzuiger Emmy zijn veiligheidsmaatregelen genomen. Hiermee wil Rijkswaterstaat voorkomen dat publiek te dichtbij komt. De kans op afbrokkelende grond wordt groter en ook kan drijfzand voorkomen. Er is een greppel gegraven rondom het zandwingebied om mensen op afstand te houden. Ook staan er gele waarschuwingsborden.

Colofon

Afzender

Dit is een nieuwsbrief van het project Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden van Rijkswaterstaat

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar adw@rws.nl

Altijd op de hoogte?

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de winter van 2016. Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op twitter of kijk op www.rws.nl/adw