< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

26 oktober 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier een nevengeul en twee kleinere geulen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. Het project is naar verwachting medio 2019 gereed.

Uitnodiging Publieksmiddag Heesseltsche Uiterwaarden

Zaterdag 28 oktober van 13:00 tot 17:00 uur.

Rijkswaterstaat richt sinds het voorjaar van 2016 de Heesseltsche Uitwaarden opnieuw in om de Waal en de omliggende natuur meer ruimte te geven. Het resultaat? Een verbeterde waterveiligheid en een aantrekkelijkere leefomgeving voor mens, dier en plant. 

Lees meer

De uitvoering van de werkzaamheden verloopt voorspoedig

De uitvoering van de werkzaamheden door aannemer Martens en Van Oord verloopt voorspoedig. Sinds de start in februari 2016 is er geen oponthoud geweest door een hoge waterstand van de Waal. De aannemer heeft daarvoor volop zijn materieel ingezet. Inmiddels is al ruim 1 miljoen m3 grond afgegraven. Dit is de helft van de hoeveelheid grond die in totaal in het gebied afgegraven en verplaatst moet worden.

Lees meer

Afrastering, loopbrug en drijvende verbinding

De periode nadert dat de Heesseltsche Uiterwaarden steeds meer hun definitieve inrichting krijgen. Naast de permanente graafwerkzaamheden is nu ook het moment aangebroken om diverse kleinere werkzaamheden uit te voeren. Zo krijgt het uitkijkpunt langs de grote nevengeul bij de hoogwatervluchtplaats een reling. Ook worden de exacte locaties van de afrasteringen bepaald. Deze afrasteringen zijn bedoeld om gedurende het hele jaar begrazing met runderen en paarden mogelijk te maken. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we meer over de inrichting rond de botenhelling op het steenfabrieksterrein.

Lees meer

Uitwerking publieksidee├źn

In overleg met de gemeente Neerijnen is begin 2014 het trekpontje over de grote nevengeul vervallen. Dit pontje stond aanvankelijk vermeld in het inrichtings- en beheerplan van het project Heesseltsche Uiterwaarden. Vanwege de breedte van de grote nevengeul en de wisselende waterstand bleek het trekpontje technisch niet haalbaar. Ook bleek de situatie ter plaatse onvoldoende veilig omdat er minder toezicht aanwezig is op deze afgelegen locatie. Er is toen afgesproken dat wij op zoek zouden gaan naar een beter alternatief met recreatieve toepassingen. Op voorwaarde dat dit alternatief technisch en financieel haalbaar zou zijn.
Lees meer

Dynamische riviernatuur en begrazingsbeheer

De inrichting van het projectgebied krijgt langzamerhand haar definitieve vorm. In dit artikel gaat Staatsbosbeheer uitgebreid in op het toekomstige natuurbeheer.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle bewoners en andere betrokkenen van de Heesseltsche Uiterwaarden

Meer informatie

Blijf op de hoogte via onze website en ons twitterkanaal

Contactgegevens

Nico van den Berg,
omgevingsmanager
nico.vanden.berg@rws.nl