< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 mei 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier een nevengeul en twee kleinere geulen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. Het project is naar verwachting medio 2019 gereed.

Inhoudsopgave

Fietsen in vrijheid

Op 5 mei, bevrijdingsdag, komen er altijd veel mensen in of langs de Heesseltsche Uiterwaarden. Ook dit jaar fietsten zo'n 130 deelnemers de 'Beeld van Oranje Linten', ofwel de Tour de Waal. Deze route ging dwars over het werk van aannemer Martens en Van Oord. De aannemer nam maatregelen om fietsers en wandelaars veilig van de Waal naar Theetuin River Lounge te loodsen. Onderweg hadden zij goed zicht op de werkzaamheden tot nu toe. Verder werd er in de uiterwaarden een veldbrandoven aangestoken en brood (manna) gedropt vanuit een vliegtuig. Ook landde er een parachutist.  

Werkzaamheden: zandzuigen en afgraven strangengebied

De vorm van de kleine nevengeul is nu duidelijk zichtbaar. De aannemer heeft sinds de start op 6 februari al meer dan 300.000 m3 grond ontgraven. Deze grond is binnen het projectgebied vervoerd en verwerkt. 

De aannemer rondt komende week de aanvulling van de oeverwal tussen de zandwinplassen en de Waal voor een groot gedeelte af. De aannemer maakt dan de verbinding tussen de westelijke zandwinplas en de Waal weer tijdelijk open. Een zandzuiger zal dan via de Waal de plas opvaren en beginnen met het wegzuigen van de dam tussen de zandwinplassen en de dam van de haven. Door het wegzuigen van zand wordt ook een deel van de grote nevengeul (richting hoogspanningsmast) gerealiseerd. Het vrijkomende zand wordt met schepen over de Waal afgevoerd.

 
De aannemer is gestart met het graven in het strangengebied. Dit is het gebied gelegen achter/ten noorden van de zomerkade. Eerst wordt de zodelaag (bovenlaag) afgegraven. Het transport van de grond gaat onder de wandelbrug door.

Waar gaat de grond naar toe?

Martens en Van Oord legt de Waaloord, een laadponton/kiepsteiger, in de westelijke zandwinplas voor het afvoeren van zand en de vrijkomende 'vervuilde' bovenlaag. Het zand wordt vermarkt (afvoer over de Waal) en de vervuilde grond wordt ook per schip afgevoerd naar een stortlocatie in het Hollandsch Diep. Dit is één van de twee locaties in Nederland waar deze grond gestort mag worden. 

Wandelend meer te weten komen

Om wandelaars ook tijdens de werkzaamheden de gelegenheid te geven door de Heesseltsche Uiterwaarden te lopen, zijn er twee wandelroutes uitgezet. Eén route volgt de zomerkade vanaf de Waaldijk 33 tot aan de terp, de andere route gaat langs het strangengebied en het deel van Opijnen. Het bruggetje bij de langsdam aan de oever van de Waal is echter voor onbepaalde tijd gestremd. Langs de aangegeven wandelroutes staan informatieborden met uitleg over de werkzaamheden in de Heesseltsche Uiterwaarden.

Groen scherm blokkeert wandelende padden

Omdat de aannemer de Heesseltsche Uiterwaarden aan het vergraven is, ontstaat hier nieuw water waar eerst alleen maar weiland was. Hierdoor bestaat het risico dat amfibieën, zoals de kamsalamander, die nu buiten het werkgebied zijn aangetroffen het werk 'in wandelen'.
Om deze trek van amfibieën zo veel mogelijk te belemmeren heeft de aannemer een groen scherm geplaatst ten oosten van de weg Steenfabriek. Door deze maatregel verstoren de amfibieën de uitvoering van het project niet en blijft de populatie in stand binnen het huidige leefgebied.

 

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle bewoners en andere betrokkenen van de Heesseltsche Uiterwaarden

Meer informatie

Blijf op de hoogte via onze website en ons twitterkanaal

Contactgegevens

Nico van den Berg, omgevingsmanager
nico.vanden.berg@rws.nl