< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 oktober 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier een nevengeul en twee kleinere geulen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven zich beter thuis.

Publieksdag / informatiemarkt 15 oktober

Rijkswaterstaat richt de Heesseltsche Uiterwaarden opnieuw in. De Waal en de natuur krijgen hier meer ruimte. Het resultaat is een verbeterde waterveiligheid en een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. Op zaterdag 15 oktober organiseert Rijkswaterstaat een publieksdag. Op een informatiemarkt en tijdens natuurexpedities kunt u in gesprek met medewerkers van Rijkswaterstaat, aannemer Martens en Van Oord en Staatsbosbeheer. Kom samen met ons de start vieren van een bijzonder project in uw achtertuin! 

Op een centrale informatiemarkt geven we u aan de hand van kaarten en impressies toelichting op onze werkzaamheden en hoe het gebied gaat veranderen. Speciaal voor de kinderen organiseren we doe-activiteiten zoals Waalstenen beschilderen, rivieren bouwen én beheersen en broodjes bakken boven een vuurtje (onder begeleiding van boswachters).

Tijdstip: zaterdag 15 oktober, vrije inloop van 13.00 tot 16.30 uur.
Expedities: iedere 45 minuten start er een expeditie te voet het gebied in. Om 13.45 en 15.15 uur zijn er struintochten speciaal voor gezinnen.
Locatie: startpunt en doe-activiteiten vindt u bij de River Lounge, Steenfabriek 3 in Heesselt
Deelname: gratis

Kennismaken: Martens en Van Oord

Het team van Martens en Van Oord maakt graag kennis met u op 15 oktober. In deze nieuwsbrief alvast een korte introductie door omgevingsmanager Camiel van der Heijden.

"Sinds de oprichting in 1986 hebben we ons ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. We blinken uit op het land, in het water, of op de grens ertussen. Slimme logistiek, het efficiënt inzetten van specifiek materieel en het benutten van bouwstoffen zijn zaken die goed bij ons passen en die zeker van pas komen bij het uitvoeren van dit werk."

"We hebben dit project opgedeeld in verschillende fases. Wij onderscheiden de Grote Nevengeul, de Kleine Nevengeul, het gebied bij Opijnen, het Strangengebied, de Terp / Hoogwatervluchtplaats en verschillende recreatieve voorzieningen. Er zal zo’n 2,1 miljoen kuub grond worden afgegraven. Een deel wordt per schip afgevoerd en de rest wordt binnen het gebied vervoerd en toegepast om de twee zandwinplassen en de voormalige 'politieput' te verondiepen."

"Voordat we kunnen starten met het graven worden er verschillende vergunningen aangevraagd. Ook stellen we een Ecologisch Werkprotocol op en onderzoeken we het gebied op de aanwezigheid van explosieven uit WOII. In  de wintermaanden zullen er bomen en struweel worden gekapt. Op 15 oktober lichten we onze plannen graag nader toe. We hopen u daar te ontmoeten!"

Omgevingsvergunning verleend

De omgevingsvergunningen 'kapwerkzaamheden' en 'aanleggen van bouwsteen' voor de eerste fase, waaronder het graven van de grote nevengeul, zijn inmiddels verleend. De bekendmaking daarvan was op 15 september. Deze vergunningen liggen tot 27 oktober ter inzage bij de gemeente Neerrijnen.

Agrarisch natuurbeheer van start

Staatsbosbeheer start met fase twee van het agrarisch natuurbeheer van de Heesseltsche Uiterwaarden. Staatsbosbeheer gaat sloten en taluds schoonmaken en maaien. Rasters worden afgebroken en nieuwe rasters geplaatst, langs bosranden wordt gesnoeid en toegangsdammen worden verbeterd. Pachters en wandelaars in het gebied kunnen hiervan tijdelijk enige hinder ondervinden.
 

Vanaf 29 september gaat het bedrijf Kemp Schalkwijk B.V. onderhoud plegen aan bomen en bosranden. Dit werk duurt ongeveer een week. Daarna werkt het bedrijf Heijmans Omheiningen aan het vernieuwen van rasters. Dit werk duurt ongeveer twee weken. VANL-TCW (Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapbeheer Tieler en Culemborgerwaarden) stuurt dit onderhoudswerk aan.  
 
Bij vragen over deze bovenstaande werkzaamheden kunt u terecht bij Peter van Noord van VANL-TCW via 06-55834532. Andere vragen aan Staatsbosbeheer kunnen gesteld worden aan Dianne Renders, boswachter via 06-10257214.
 

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden

Meer weten?

Lees meer over dit project op onze website.

Contactgegevens

Nico van den Berg, omgevingsmanager, mail
telefoon: 06 - 11 37 84 65