< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 oktober 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier een nevengeul en twee kleinere geulen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. Het project is naar verwachting medio 2019 gereed.

Inhoudsopgave

Uitnodiging Publieksmiddag Heesseltsche Uiterwaarden

Zaterdag 28 oktober van 13:00 tot 17:00 uur.

Rijkswaterstaat richt sinds het voorjaar van 2016 de Heesseltsche Uitwaarden opnieuw in om de Waal en de omliggende natuur meer ruimte te geven. Het resultaat? Een verbeterde waterveiligheid en een aantrekkelijkere leefomgeving voor mens, dier en plant. 

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle bewoners en andere betrokkenen van de Heesseltsche Uiterwaarden

Meer informatie

Blijf op de hoogte via onze website en ons twitterkanaal

Contactgegevens

Nico van den Berg,
omgevingsmanager
nico.vanden.berg@rws.nl