< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 juli 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier onder meer twee nevengeulen en nieuwe strangen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven zich beter thuis.

Definitieve gunning herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden definitief gegund aan Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V.
Deze aannemer in de grond-, weg- en waterbouw wordt verantwoordelijk voor het afgraven van zo’n 2,1 miljoen kuub grond en de aanleg van onder meer de grote nevengeul en twee kleinere geulen. De aannemer start per direct met zijn voorbereidingen. De verwachting is dat de graafwerkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2017 en dat de herinrichting in 2019 gereed is. Het plan voor de herinrichting is in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer tot stand gekomen. Rijkswaterstaat organiseert in het najaar een informatiemiddag over de uitvoering.
Lees verder

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden.

Meer weten?

Bekijk dit project ook op onze landelijke website

Contactgegevens

Nico van den Berg, omgevingsmanager mail