< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 maart 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier een nevengeul en twee kleinere geulen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. Het project is naar verwachting medio 2019 gereed.

UITNODIGING: Kijkmiddag grote nevengeul 22 maart

Nu de graafwerkzaamheden in volle gang zijn, is het gebied tijdelijk niet meer vrij toegankelijk. Er zijn nog twee wandelpaden waar u gebruik van kunt maken. Deze zijn duidelijk aangegeven door afrastering. Om belangstellenden de kans te geven meer van het werk te zien, organiseert Rijkswaterstaat samen met aannemer Martens en Van Oord een kijkmiddag op woensdag 22 maart.  

U bent welkom in Theetuin River Lounge, Steenfabriek 3 tussen 14.00 en 17.00 uur. In groepjes gaat u het gebied in om te kijken bij de aanleg van de grote nevengeul en bij de machines die de aannemer inzet. Aangezien we grote waarde hechten aan de veiligheid, kunt u alleen een bezoek aan het werkgebied brengen onder begeleiding. Iedereen is van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Werkzaamheden in beeld

Op 6 februari is de aannemer begonnen met het grondwerk voor de aanleg van de grote nevengeul. Dit grondwerk houdt in dat de ingang van de voormalige haven van de steenfabriek/houthandel is dichtgemaakt. Ook is de opening tussen de westelijke zandwinplas en de Waal dichtgemaakt. De dammen bij de haven en de zandwinplas worden weggegraven zodat er één groot water ontstaat. De aannemer vergraaft de uiterwaarden tot voorbij de grote hoogspanningsmast en daar komt een nieuwe verbinding met de Waal; zo ontstaat de grote nevengeul. Om deze nevengeul te scheiden van de Waal wordt de smalle strook tussen de nieuwe geul en de Waal verbreed.

Wat doen we met de grond?

Bij het graven in de Heesseltsche Uiterwaarden komt de aanemer in lagen, verschillende grondsoorten tegen, zoals klei, fijn en grof zand en grind. De lagen zijn in de loop der tijd door de Waal afgezet. Die grondsoorten krijgen nieuwe bestemmingen. Het zand wordt hergebruikt bij het verbreden van de smalle strook tussen de nieuwe nevengeul en de Waal en voor het verontdiepen van verschillende plassen. Grof zand en goede klei worden over de Waal afgevoerd en verkocht aan steen- of betonfabrieken.

Vrachtwagens met krekelgeluid

Het machinepark van aannemer Martens en Van Oord draait op volle sterkte. Zo rijden er vrachtwagens voor het vervoeren van het ontgraven materiaal, twee bulldozers, drie graafmachines en een shovel. Achteruitrijden met deze machines hoort tot de dagelijkse praktijk. Daarbij is een alarm verplicht. Om de overlast voor de omwonenden en de dieren te beperken zijn de machines uitgerust met een aangepast akoestisch signaal bij het achteruitrijden. In plaats van een harde piep klinkt er een soort krekelgeluid.
Dit is een goedgekeurd waarschuwingssignaal en maakt minder inbreuk op het gehoor.

Loopbrug langsdam Opijnen

Zoals elk jaar in de wintermaanden ligt ook nu het loopbruggetje aan het einde van de langsdam bij Opijnen op de kant. Dit bruggetje wordt voorlopig niet teruggeplaatst. Rijkswaterstaat wil een loopbrug die langer in gebruik kan blijven en ook veiliger is. Deze kan dan in het huidige werk door de aannemer worden meegenomen. We verwachten dat een nieuw bruggetje rond de zomer is geplaatst. 

Carpoolen voor meer rust

De werkzaamheden starten elke morgen vroeg. Om de inwoners en de dieren van de uiterwaarden zo min mogelijk te verstoren met autogeluiden, maakt de aannemer gebruik van een carpoolplaats. Chauffeurs en machinisten stappen gezamenlijk in één auto om het gebied in- en uit te rijden.

Veiligheid boven alles

Om de veiligheid van bewoners en recreanten in de Heesseltsche Uiterwaarden te waarborgen neemt  Martens en Van Oord de nodige maatregelen. Zo is op de zomerdijk afrastering aangebracht om te zorgen dat het werkverkeer gescheiden blijft van wandelaars. Ook is onlangs de voetgangersbrug in gebruik genomen. Lees hier hoe u veilig gebruik kunt blijven maken van deze wandelroute.

Wilt u melding maken van een onveilige situatie of een geconstateerd ongeval, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Incidenten Rijkswaterstaat (MIR), ondergebracht bij de Landelijke Informatielijn. Het meldpunt is te bereiken via 0800 – 8002.

Twitter en Whatsapp

Rijkswaterstaat deed meerdere malen een oproep aan inwoners om tijdens de realisatie onze extra ogen en oren in het gebied te zijn. Inmiddels zijn er 8 mensen actief. Via een besloten whatsapp-groep houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied. Zo bleek laatst het informatiebord niet bestand tegen de storm. Door het snelle signaal van een van de waarnemers konden we de schade meteen repareren.
Foto's vanuit het gebied delen we met het publiek op ons twitterkanaal www.twitter.com/HUwaarden. Daar kunt u in tekst en beeld de metamorfose volgen.  

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor omwonenden en andere belangstellenden van de Heesseltsche Uiterwaarden.

Op de hoogte blijven

Meer informatie op onze website en op twitter.

Contactgegevens

Nico van den Berg, omgevingsmanager, mail