< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 december 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Rijkswaterstaat legt hier een nevengeul en twee kleinere geulen aan en verlaagt delen van de uiterwaarden. Het gebied kan hierdoor water uit de Waal bij een hoge waterstand beter opvangen en sneller afvoeren. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor nieuwe natuur. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven, zich beter thuis. Het project is naar verwachting medio 2019 gereed.

Kijkmiddag zandafgraving

Rijkswaterstaat en aannemer Martens en Van Oord organiseren in februari 2017 een kijkmiddag voor omwonenden. Begin 2017 start de aannemer namelijk met de graafwerkzaamheden voor de grote nevengeul. U kunt op deze middag de machines bekijken en u krijgt uitleg over de graafwerkzaamheden en wat er gebeurt met de vrijgekomen grond. In totaal wordt 2,1 miljoen kuub grond gegraven, dat staat gelijk aan ruim 30 miljoen kruiwagens vol!  
U ontvangt eind januari een uitnodiging voor deze middag met de locatie.

Granaten uit WOII gevonden

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering onderzoekt Martens en Van Oord of er 'bommen en granaten' in het gebied liggen. Dit explosievenonderzoek heeft in de Heesseltsche Uiterwaarden twee vergeten exemplaren opgeleverd. Er is een Amerikaanse en een Duitse pantserbrisantgranaat gevonden. Lees meer >>

Bomen worden nieuwe energie

Aannemer Martens en Van Oord heeft inmiddels zo'n zes hectare bomen gekapt. Er is melding gemaakt van roofvogelnesten in het gebied. De twee waargenomen nesten bleken na onderzoek van twee onafhankelijke ecologen van de kraai en de specht te zijn. Deze nesten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Lees meer >>


Informatiepunt Heesseltsche Uiterwaarden

Wilt u goed op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de Heesseltsche Uiterwaarden, bezoek dan het nieuwe informatiepunt. U vindt het informatiepunt in de bestuurskamer van de voormalige voetbalvereniging van Opijnen, aan de Zandstraat 20a. Dit informatiepunt is vanaf begin januari 2017 toegankelijk voor inwoners en andere belangstellenden.Tijdens kantoortijden is er altijd iemand aanwezig die u te woord kan staan.

Klaar voor de start!

Op 15 oktober organiseerde Rijkswaterstaat samen met Martens en Van Oord, Staatsbosbeheer, IVN en VANL-TCW een publieksdag om de start van de herinrichting onder de aandacht te brengen van omwonenden en andere betrokkenen.

Vervolgens gaven hoofdingenieur-directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat en gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland op vrijdag 11 november samen het officiële startsein voor de herinrichting. 

Inmiddels kunt u in het gebied zien: we zijn begonnen! Blijf op de hoogte van planning en proces via onze website.

Foto: Huub Hendriks

Gezocht: sfeerpeilers in tekst en beeld!

We hebben al eerder een oproep gedaan aan inwoners en andere betrokkenen om tijdens de uitvoering van het werk onze extra ogen en oren in het gebied te zijn. Inmiddels hebben zich drie hobbyfotografen gemeld, die de metamorfose van de uiterwaarden via hun lens gaan volgen. De beelden daarvan zullen wij vanaf januari 2017 delen via social media zoals twitter en facebook. Ook zijn er vijf inwoners die zich hebben aangesloten bij de groep 'sfeerpeilers'. Via een whatsapp groep staan zij in verbinding met Rijkswaterstaat. Zo blijven wij nog beter op de hoogte van wat er speelt in het gebied.
De groep sfeerpeilers kan nog uitgebreid worden, dus als u zin en tijd heeft om dit project te volgen, meld u dan aan via de mail heesseltscheuiterwaarden@rws.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

De nieuwsbrief is bedoeld voor inwoners en andere betrokkenen bij de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden

Meer weten?

Bekijk dit project ook op onze website 

Contactgegevens

Nico van den Berg, omgevingsmanager, mail