< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 2, 26 januari 2018

In deze nieuwsbrief een terugblik op de dijkavond van 12 december, wat er uit de gesprekken is gekomen en waar het projectteam nu mee verder gaat.

Dijkavond 2 in vogelvlucht

Een overzicht van de wensen van de bewoners, de omgeving die in kaart is gebracht, de uitkomsten van 7 onderzoeken en de presentatie van 22 mogelijke oplossingsrichtingen. Met deze ingrediënten praatten projectteam en bewoners op 12 december met elkaar door over kansen en mogelijkheden voor de dijkversterking. Een terugblik...

Waar zijn we nu in de verkenning?

In een verkenning zoeken we naar een veilige, slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing voor een probleem. Vlieland komt stapje voor stapje dichter bij de voorkeursoplossing. Van wensen naar heel veel schetsen naar een paar voorkeuren. Het is een zeefproces...

De oplossingsrichtingen

Voor het beveiligen tegen de toekomstige hogere waterstanden zijn er vier mogelijkheden. Het versterken van de dijk kan in de basis op twee manieren. Door combinaties te maken van de opties ontstaan er 22 ontwerpen.
Deze ontwerpen zijn besproken op dijkavond 2. Omwonenden geven de voorkeur aan oplossingen aan de zeekant van de dijk en het liefste zonder dat het extra ruimte kost. Ze zien daarbij het liefste een glad buitentalud want dat verhoogt de recreatiewaarde van de dijk en het Wad is dan gemakkelijker te bereiken.  5 families...

Het vervolg op dijkavond 2

Rijkswaterstaat gaat nu aan de slag met de kansrijke alternatieven. Naast de wensen van de bewoners houdt Rijkswaterstaat ook rekening met veiligheid, duurzaamheid, kosten en het Wad als beschermd natuurgebied. Buitendijks ruimtegebruik moet goed gemotiveerd worden.
Alle wensen, voorkeuren, mogelijkheden en factoren worden in een volgende uitwerking gewogen en verwerkt. De projectorganisatie presenteert haar bevindingen op 8 maart tijdens dijkavond 3. Belanghebbenden worden weer uitgenodigd om hier hun reactie op te geven.
Meer informatie over de planning van het project is te vinden op onze website.

Vragen en antwoorden

Moeten mensen zich zorgen maken als er een flinke storm komt? Welk deel van de dijk wordt versterkt? Hoeveel hoger moet de dijk worden om aan de waterveiligheidsnormen te voldoen? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u bij de veelgestelde vragen op onze website: www.rijkswaterstaat.nl/dijkversterkingvlieland.

Onderzoek naar grondwater en bodemsoorten

Op 29 en 30 januari vinden er boringen plaats op verschillende plaatsen op en rond de dijk, onder andere bij de Coupure. Dit is nodig voor onderzoek naar de bewegingen van het grondwater en om te weten uit welke bodemsoorten en materialen de dijk bestaat. De boringen geven nauwelijks overlast voor de weggebruikers. Een boorrups op de dijk...

De volgende dijkavond

Op 8 maart is dijkavond 3 in Badhotel Bruin, van 19.30 tot 22.00 uur. De aankondiging verschijnt in het gemeenteblad Uit het kastje en via onze website www.rijkswaterstaat.nl/dijkversterkingvlieland. De weekkrant van Vlieland, Vliezier, sturen wij de aankondiging eveneens toe.

Colofon

Heeft u vragen of opmerkingen?

U kunt u ons bereiken via het contactformulier op de website van Rijkswaterstaat.

Aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief?

Op onze website  kunt u zich hier voor inschrijven.

Verschijningsfrequentie

Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1x per 6 weken.