< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 oktober 2015

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijze voor project Blankenburgverbinding

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op donderdag 24 september 2015 het ontwerptrac&#233;besluit Blankenburg vastgesteld.

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op donderdag 24 september 2015 het ontwerptracébesluit Blankenburg vastgesteld.
Op 2 oktober is het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport ter inzage gelegd. Tot en met 12 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.
Lees verder

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat project Blankenburgverbinding

Voor meer informatie kijkt u op www.rijkswaterstaat.nl of www.blankenburgverbinding.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002