< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 november 2015

Verfrissende ideeën tegen bouwoverlast aanleg Blankenburgverbinding

Kinderen komen met ideeen tegen bouwoverlast

Er was eens een prachtige stad en in deze stad wonen de Gompies … Zo begint het verhaal dat door ConsultingKids wordt verteld bij 3 basisscholen in Vlaardingen en Rozenburg. Kinderen krijgen aan de hand van een verhaal over kleine grappige kaboutertjes een werkelijk ‘Vraagstuk’ voorgelegd.
Lees meer

Terinzagelegging ontwerptracébesluit Blankenburgverbinding

Ondertekening OTB door minister van I&amp;M

Op 24 november heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit vastgesteld en met de bestuurders uit de regio de bestuursovereenkomsten voor het kwaliteitsprogramma ondertekend. Van 2 oktober tot en met 12 november was het voor belanghebbenden mogelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerptracébesluit en de Milieueffectrapportage Blankenburgverbinding.
Lees meer

Nieuwe 3D tracé Blankenburgverbinding beschikbaar

Still uit de 3D animatie Blankenburgverbinding

In de afgelopen maanden zijn weer flinke stappen gezet in de voorbereiding van de realisatie van de Blankenburgverbinding. De inrichting van de weg wordt almaar duidelijker. Om te laten zien hoe de weg er in de toekomst uit gaat zien, zijn twee nieuwe video-animaties gemaakt. Lees meer

120 nieuwe nestkasten huismussen voor komst Blankenburgverbinding

Vanaf 7 november zijn de eerste exemplaren van circa 120 nieuwe nestkasten opgehangen aan de oostrand van Rozenburg en de Zuidbuurt in Vlaardingen. Dit wordt gedaan om de mogelijke verstoring van nesten van huismussen door de komst van de Blankenburgverbinding te compenseren Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat project Blankenburgverbinding

Voor meer informatie kijkt u op www.rijkswaterstaat.nl of www.blankenburgverbinding.nl

U kunt (ook) gratis met onze landelijke informatielijn: 0800-8002