< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 februari 2015

Verleggen van ondergrondse infrastructuur

Voorbeeld van verleggen van een leiding

Belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van een aantal kabels en leidingen binnen het gebied waar de Blankenburgverbinding komt. In 2013 is een inventarisatie gedaan van alle kabels en leidingen.

 

Lees meer

Communicatieonderzoek om u nog beter te informeren

Foto Informatieavond

Participatie en communicatie zijn belangrijke onderdelen binnen dit project. Bereiken wij u voldoende? Om dat inzicht te verkrijgen, voert Rijkswaterstaat in maart 2015 een communicatieonderzoek uit.
 

Lees meer

Stand van zaken project Blankenburgverbinding

Kaartje van het tracé

In het derde kwartaal van 2015 moet het  Ontwerptracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER) gereed zijn. Daarom werken alle projectleden nu hard aan de documenten die hiervoor als basis dienen. Namelijk het ontwerp van de Blankenburgverbinding en de milieueffectonderzoeken.
 

Lees meer

De landschapsarchitect roept op: ‘Blijf meedenken!’

Foto van de Krabbeplas

Feddes / Olthof Landschapsarchitecten heeft de opdracht het landschapsplan voor het Kwaliteitsprogramma van de Blankenburgverbinding (BBV) in ‘groene’ banen te leiden. Welke kansen liggen er bij dit project voor natuur en recreatie? Aan het woord is landschapsarchitect Yttje Feddes.
 

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rijkswaterstaat project Blankenburgverbinding

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl
www.blankenburgverbinding.nl
U kunt ook bellen met onze landelijke informatielijn:
0800-8002
(ma t/m zo 06.00 - 22.30u)

Social media

@BlankenburgRWS