< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 april 2016

Belangrijke stappen grote wegprojecten Randstad

Luchtfoto van het plangebied vanaf zuidoever &#39;t Scheur

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft belangrijke stappen gezet voor grote projecten die binnen afzienbare tijd de doorstroming in de Randstad gaan verbeteren. De minister heeft voor de Blankenburgverbinding het tracé definitief vastgesteld.
Lees meer

Minister tekent Tracébesluit Blankenburgverbinding

Artis impression van zuidelijke ingang Blankenburgtunnel

Op 28 maart heeft Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld. De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg (de A24) die de A15 en A20 met elkaar verbindt ten westen van Rotterdam.
Lees meer

Archeologisch onderzoek gestart met het graven van proefsleuven

Archeologen graven proefsleuven ter hoogte van de Maassluissedijk

In opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is het Consortium 2.0 (CSO / Lievense en het archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV) begonnen met een archeologisch onderzoek binnen het tracé Blankenburgverbinding
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat project Blankenburgverbinding

Voor meer informatie kijkt u op www.rijkswaterstaat.nl of www.blankenburgverbinding.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800 - 8002