< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 10, 19 september 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Voorbereidingen bouw 2e sluis bij Eefde begonnen

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de 2e sluiskolk bij Eefde. Aannemer Devobo maakt de komende weken het bouwterrein vrij door het kappen van circa 375 bomen. Ditzelfde aantal bomen planten we terug, direct nadat de nieuwe sluis klaar is. Er worden dan bomen geplant van 5 en 10 meter, waardoor meteen een volwassen ogend bos ontstaat. Met ruimte voor wandelpaden, een open plek voor evenementen en een trap (tevens tribune), die opgang biedt tot de boulevard en het uitzichtpunt. Lees meer.

Voorbereidende werkzaamheden voorsluis Eefde

In 2017 start Rijkswaterstaat met het vervangen van een stuk damwand in de voorsluis van sluiscomplex Eefde. Om het werk te kunnen uitvoeren kappen we de komende weken 24 linden en een wilgenstruik op het sluiseiland. Lees meer.

Extra maatregelen om grondwaterstand zijtak Twentekanaal te verlagen

6 maanden geleden werd de laatste laag slib aangebracht in de zijtak van het Twentekanaal om de grondwaterstand in het gebied rond het kanaal te herstellen. Na baggerwerkzaamheden in 2010 werd in het gebied een toename van kwel en vernatting geconstateerd. De verwachting was dat door het aanbrengen van de sliblaag, en door het herprofileren van de kwelsloten, de effecten in de grondwaterstanden op korte termijn zouden dalen. De situatie is wel vooruit gegaan, maar de daling blijft beperkt en voldoet niet aan de verwachtingen. Lees meer.

Projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen onherroepelijk

Van 7 juli tot en met 17 augustus 2016 heeft het ‘Besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2’ ter inzage gelegen. Op dit besluit is geen bezwaar gemaakt. De vier projectplannen zijn daarmee onherroepelijk. Lees meer.

Onderhoud Gemalen Eefde: installatie laatste pomp

Sinds het voorjaar van 2015 is Rijkswaterstaat aan het werk in de gemaalgebouwen van Eefde. Om het functioneren en de capaciteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen, vindt groot onderhoud plaats. Onderdeel van de werkzaamheden is het elektrificeren van de aandrijving van de pompen. De twee pompen in het nieuwe gemaalgebouw van sluiscomplex Eefde zijn sinds 2015 alweer operationeel. De komende maanden nemen we ook de twee pompen in het oude gemaalgebouw weer in gebruik. Lees meer.

Sluis Eefde: veel bezoekers monumentendag en vleermuizenexcursie

Aan de vooravond van de start van de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de 2e sluis bij Eefde, konden geïnteresseerden het complex bezoeken tijdens de Open Monumentendag en kennismaken met haar harige bewoners tijdens de Nacht van de Vleermuis. Dat het sluiscomplex tot de verbeelding spreekt van velen werd wederom duidelijk. De opkomst was hoog en het enthousiasme en de nieuwsgierigheid groot. Lees meer.

Tentoonstelling Twentekanalen tot 21 oktober 2016

In de vorige nieuwsbrief schreven wij uitgebreid over de tentoonstelling over het verleden, heden en de toekomst van de tachtigjarige Twentekanalen. U kunt deze tentoonstelling nog bezoeken tot en met vrijdag 21 oktober 2016. In de Rode Zaal bij CREA (Esrein 9, Hengelo; ingang naast het Hengelo’s Educatief Industrie Museum/ Dikkersgebouw). De zaal is maandag tot en met vrijdag en zondag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

De tentoonstelling is georganiseerd door Museum Hengelo. Rijkswaterstaat, Combi Terminal Twente, Havenbedrijf Twente, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en gemeenten Enschede en Hengelo hebben inhoudelijke bijdragen geleverd.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.