< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 16, 28 augustus 2017

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Informatiebijeenkomst Uitbreiding Sluis Eefde verzet

De informatiebijeenkomst voor het project Uitbreiding Sluis Eefde die gepland stond op donderdag 31 augustus wordt verplaatst naar een later moment dit jaar. De reden hiervoor is dat het ontwerp nog niet definitief is. De aannemer Lock to Twente verwacht tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe de nieuwe sluis, het bediengebouw en het terrein ten noorden van de sluis eruit komt te zien. De aannemer begint in het najaar met onder andere het inrichten van het bouwterrein. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. In januari 2018 start de aannemer met de echte bouwwerkzaamheden. Van te voren zal alsnog een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om omwonden te informeren over de werkzaamheden en de mogelijke hinder. Uiteraard zullen dan ook de ontwerpen te zien zijn.

Sluis Eefde in najaar enkele weekenden gestremd

In de voorsluis van Eefde worden momenteel de damwanden vervangen. De aannemer kan enkele werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, alleen uitvoeren wanneer er geen schepen door de sluis varen. Daarom zal de sluis Eefde in het najaar enkele weekenden gestremd zijn. Lees verder >>

Start versterking Dorrebrug en Warmtinkbrug

De versterking van de Ehzerbrug en de Markelosebrug is afgerond. Nu kijken we vooruit naar de werkzaamheden aan de Dorrebrug en de Warmtingbrug dit najaar. Aannemer Van Hattum en Blankevoort (voorheen ELJA Beton- en Waterbouw) vervangt bij beide bruggen het betonnen rijdek zodat ze geschikt zijn voor zwaar (landbouw)verkeer. Daarvoor moeten beide bruggen van 15 oktober tot en met 1 december 2017 volledig gestremd worden voor al het wegverkeer. Op woensdag 27 september organiseert Rijkswaterstaat samen met de gemeente Hof van Twente een inloopbijeenkomst voor belangstellenden uit de omgeving van 20.00 uur tot 21.00 uur in  gemeenschapscentrum ’t Kempke, Tankinksweg 4A te Wiene. Lees verder >>

Bouwactiviteiten sluiscomplex Eefde kunnen van start

Rijkswaterstaat en Lock to Twente (L2T) hebben op 17 augustus 2017 het startdocument voor de uitbreiding van de sluis Eefde ondertekend. Daarmee kunnen de bouwactiviteiten starten. De nieuwe sluis wordt in 2020 opgeleverd. Lees verder >>

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.


Foto voorsluis:
Willem Hamer

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.