< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 9, 18 augustus 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma Nacht van de Vleermuis bij Sluis Eefde (26 augustus)

Vrijdagavond 26 augustus 2016 organiseren we tijdens de schemering een excursie over de aanwezige vleermuizen bij Sluis Eefde. De gewone dwergvleermuis, de meest voorkomende soort in Nederland, leeft in de bebouwing van het dorp Eefde en gebruikt de omgeving van de sluis als jachtgebied. Daarnaast vliegt de grotere meervleermuis incidenteel over het Twentekanaal.

Vrijdag 26 augustus heeft u de kans om meer te weten te komen over deze vleermuizen en bovendien te luisteren naar het geluid dat ze maken. De entree is gratis, maar meldt u zich wel graag aan.

(Foto: René Janssen)
Lees meer.

Sluis Eefde 10 september geopend tijdens de monumentendagen

Het sluiscomplex bij Eefde is zaterdag 10 september 2016 geopend tijdens de landelijke monumentendagen. Kom tussen 10.00 en 17.00 uur en leer alles over de werking van de sluis en het gemaal en de historie van het complex. Bezichtig plekken die anders niet toegankelijk zijn: de sluishoofden, de schutkolk en het oude gemaalgebouw hebben allemaal de monumentenstatus en zijn 10 september open voor publiek. Lees meer.

Aanbestedingsprocedure Uitbreiding Sluis Eefde bijna afgerond

De aanbestedingsprocedure voor de Uitbreiding Sluis Eefde is in een vergevorderd stadium. De procedure is gestart nadat minister Schultz van Haegen in het najaar van 2015 het officiële startsein voor de uitvoering heeft gegeven. We verwachten nog dit jaar de opdracht te kunnen verlenen. De aannemer heeft dan uiterlijk in de zomer van 2017 zijn definitieve plannen gereed, waarna de bouw van de tweede sluis kan beginnen.

Victor Röling (Contractmanager) en Nancy Martens (senior Inkoopadviseur) van Rijkswaterstaat blikken terug op een intensieve maar productieve periode, die begon met 4 gegadigden. Lees meer.

Proef met wollige maaiers langs Twentekanaal

Betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam. Als mogelijk alternatief voor mechanisch maaien, voerde Rijkswaterstaat in de afgelopen periode een proef uit langs de oevers van het Twentekanaal. Tussen de brug bij Almen en de brug bij Lochem trokken 400 schapen van de schaapskudde 't Niejboer tussen 24 mei en 21 juni langs het water om de vegetatie te begrazen.

(Foto: Paul Boon)
Lees meer.

Museum Hengelo: tentoonstelling over ‘misschien wel de mooiste kanalen van Nederland’

Tachtig jaar geleden werd op 6 mei 1936 de hoofdtak van het Twentekanaal, van de IJssel bij Zutphen naar de haven in Enschede, geopend. Een bijzonder moment, waaraan jaren van lobby vooraf zijn gegaan. Het kanaal werd een waterweg met een boeiend verleden en een grote toekomst.

Ter ere van het jubileum organiseert Museum Hengelo in september en oktober een tentoonstelling in de CREA-zaal, naast het HEIM te Hengelo. Kom meer te weten over de aanleg, de (economische) ontwikkeling en de verschillende functies van de Twentekanalen. En over de geplande werkzaamheden waardoor deze Twentse kanalen hun belangrijke logistieke positie, zowel landelijk als binnen het Europese vervoersnetwerk, stevig verankeren. 

Gerard van Houweninge, bestuursvoorzitter van Museum Hengelo, organiseert de tentoonstelling en vertelt over zijn liefde voor de Twentekanalen. Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.