< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 7 juli 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2 vanaf 7 juli ter inzage

Voordat we kunnen starten met de uitvoering van de verruiming van de Twentekanalen, moeten we diverse vergunningen aanvragen. We hebben onder andere vier projectplannen Waterwet nodig. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 juni 2016 het besluit genomen om deze vier projectplannen Waterwet vast te stellen. Tegen dit besluit kan van 7 juli tot en met 17 augustus 2016 beroep worden ingesteld.

Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.