< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 15, 6 juli 2017

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Vooraankondiging informatiebijeenkomst Uitbreiding Sluis Eefde

Na de zomervakantie start de aannemer Lock to Twente met de bouwwerkzaamheden van de tweede sluiskolk van de Sluis Eefde. Op donderdag 31 augustus organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden. Ook zullen dan ontwerpen van de nieuwe sluis en het nieuwe bediengebouw te zien zijn. Van 15.00 tot 21.00 uur zijn medewerkers van Rijkswaterstaat en Lock to Twente aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten en vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Hart, Jolinkweg 2 in Eefde.

Voortgang versterking 4 bruggen

De eerste van de noodzakelijke brugafsluitingen voor de versterking van 4 bruggen over de Twentekanalen is alweer achter de rug. De werkzaamheden liggen mooi op schema. Wat staat er de komende maanden nog op de planning voor de Ehzerbrug, de Markelosebrug, de Dorrebrug en de Warmtinkbrug? Lees verder >

In gesprek met de 'bouwers' van Sluis Eefde

Nuchter en enthousiast praten projectmanager Sjoerd Opdam en omgevingsmanager Richard van der Westen van aannemerscombinatie Lock to Twente over de uitbreiding van Sluis Eefde. Sjoerd bloeit helemaal op van de civieltechnische kant en Richard is enthousiast over de mooie omgeving van de sluis en de vele betrokken partijen. Lees verder >

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.