< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 8, 14 juli 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Kwelsloten zijtak Twentekanaal terug in functie

Langs de zijtak van het Twentekanaal is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het herprofileren van de kwelsloten. Deze werkzaamheden waren nodig om ervoor te zorgen dat het kwelwater goed en snel kan worden afgevoerd, wat bijdraagt aan een lager grondwaterpeil.

Samen met het aanbrengen van een extra laag slib, moet dit bijdragen aan het doel om in het gebied de grondwaterstand van 2001 te bereiken. Lees meer.

Schouwpaden langs Twentekanaal opgeknapt

Grote machines en de geur van bitumen. Over een lengte van 8 kilometer zijn op tien locaties langs het Twentekanaal schouwpaden opgeknapt. De paden waren semi-verhard (met een puinlaag) en zijn in het voorjaar gemengd met cement en bitumen voor meer stabiliteit. Lees meer.

80 jaar Twentekanalen: van vracht in tonnen naar tonnen vracht

Met de openstelling van het kanaal in 1936 werd het mogelijk om met grotere schepen en dus met meer vracht te varen. Na de aanleg groeide direct aan de vaarweg de industrie. Onder andere het gebied rond Hengelo werd een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven. Lees meer (over de tentoonstelling over de Twentekanalen).

26 augustus excursie vleermuizen bij Sluis Eefde

In het laatste weekend van augustus wordt landelijk de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Vrijdag 26 augustus 2016 organiseren we bij Sluis Eefde tijdens de schemering een excursie over de daar aanwezige gewone dwergvleermuis. Lees meer.

Sluis Eefde: heeft u een passie voor fotograferen?

Het projectteam Uitbreiding Sluis Eefde zoekt mensen met een passie voor fotograferen. Wellicht met ook een passie voor waterbouw of civiele techniek. Lees meer.

Bijzondere beelden sluiscomplex Eefde

Begin juni publiceerde de Stentor een filmpje met indrukwekkende opnamen vanuit de lucht. De aanleiding om het filmpje te maken was om de situatie te bekijken in verband met het hoge water door de vele regen. Het leverde ook bijzondere beelden op van hoe het sluiscomplex er bij ligt. Ruim een jaar voordat we aan de bouw van de tweede sluiskolk gaan beginnen. Bekijk het filmpje van sluis Eefde.
Lees het bericht op de website.

Nieuws uit de regio: afsluiting project herstructurering havengebied Enschede

Vrijdag 10 juni jl. vierde gemeente Enschede de afsluiting van het project 'Herstructurering Havengebied Enschede' tijdens een bijeenkomst met circa honderd ondernemers. Zij konden per boot of bus het havengebied bewonderen. Er was ook een informatiemarkt. Rijkswaterstaat was hier aanwezig om de aanwezigen te vertellen over de geplande werkzaamheden op en rond de Twentekanalen.

De gemeente heeft ter ere van de afronding van het project een boekje uitgebracht: 'Een havengebied met toekomst. Terugkijken op tien jaar herstructureren in het Enschedese Havengebied.' Download het boekje op de website van de gemeente Enschede.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.