< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 18, 21 november 2017

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Dorrebrug en Warmtinkbrug later open door uitloop werkzaamheden

De versterkingswerkzaamheden aan de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over de Twentekanalen lopen uit. Daardoor zullen de bruggen niet volgens planning worden opengesteld voor wegverkeer op vrijdag 1 december. Rijkswaterstaat streeft er nu naar de bruggen op zaterdag 23 december weer in gebruik te nemen. Tot dat moment blijven de huidige omleidingen van kracht. Lees verder >>

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Sluis Eefde op 30 november 2017

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente organiseren op donderdag 30 november 2017 in Eefde een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de sluis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Lees verder >>

Heiproeven met plaatsen damwanden bij sluis Eefde

Aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) heeft eind oktober heiproeven uitgevoerd bij sluis Eefde. Tijdens deze proeven testte de aannemer de methode voor het intrillen van damwanden en de effecten daarvan op de bodem en het geluid. Op deze manier kan de aannemer nauwkeuriger bepalen welke manier van werken de minste hinder geeft voor de omgeving. Lees verder >>

Twentekanalen ook op Facebook

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Sinds kort zijn onze werkzaamheden op de Twentekanalen ook te volgen op Facebook (@Twentekanalen).

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.